Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Skolrådet

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka detta.

Skolrådets roll och målsättning

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna ges möjlighet vara delaktiga och få insyn i skolans inre arbete.  Skolrådet är föräldrarnas språkrör och består av 1-2 valda representanter från varje klass. För skolans personal är skolrådet viktigt för kontakten hem – skola, både genom att vidarebefordra synpunkter från hemmen, men också genom att skolrådet kan hjälpa till att föra ut information i viktiga frågor. Skolrådet verkar för att skolan skall bli bättre genom att:

 • Sätta eleven i centrum
 • Vara rådgivande till rektor innan viktiga beslut
 • Verka för samförstånd och en positiv anda
 • Informera och öka kunskapen om verksamheten bland föräldrar
 • Engagera och mobilisera föräldrar när så behövs

Möten

Skolrådet träffas ca 2-3 ggr/läsår. Kallelse och dagordning går ut via Schoolsoft där även protokoll från möten läggs ut.

Principer för hur vi arbetar tillsammans

 • Skolledningen bjuder in till mötet och leder våra möten.
 • Alla representanter bidrar med aktuella frågor och som lyfts av skolledningen i sitt sammanhang.
 • Agendan bör spegla de frågor föräldrarna just nu upplever som viktigast.
 • Skolledningen informerar i god tid om planerade förändringar och vad som ligger bakom dessa.
 • Högsta möjliga transparens.
 • Vi pratar om generella verksamhetsfrågor och aldrig på individnivå.
 • Vi måste vara villiga att diskutera känsliga frågor, att framföra starka synpunkter, men ändå ha en konstruktiv dialog.
 • Våra möten är respektfulla och konstruktiva.
 • Vi skriver protokoll på våra möten som delges till alla vårdnadshavare via Schoolsoft.
 • Skolrådet är till för att göra skolan bättre genom samverkan mellan skola och föräldrar.