Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Skolsköterska och kurator

En del i elevhälsan är elevhälsans medicinska insatser (EMI) tidigare skolhälsovården. Där ingår skolsköterska och skolläkare.

Målsättning med EMI är att bevara och förbättra elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Dessutom arbetar EMI med att förebygga och spåra sjukdom och handikapp och att hjälpa och stötta elever med särskilda behov och kroniska sjukdomar.

Förebyggande hälsovård

EMI har till uppgift att medverka till att eleverna får en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i skolan och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagoger, skolkurator och skolpsykolog. EMI arbetar med första hand förebyggande hälsovård. Enligt skollagen erbjuder EMI eleverna enkla sjukvårdsinsatser och eleven har rätt att anlita EMI utifrån egna upplevda behov. Med enkla sjukvårdsinsatser avses vissa begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning och stöd i psykosociala frågor och svårigheter. EMI har kontakt efter behov med barnläkarmottagning, specialistsjukvård, socialförvaltning, BUP, talklinik m. fl.

Hälsoundersökningar

Skolsköterskan följer elevernas fysiska tillväxt och utveckling. Med regelbundna intervall erbjuds kontroll av tillväxt, utveckling, syn, rygg och hörsel.

Förskoleklass, årskurs 1 Hälsobesök, hälsodeklaration och hälsosamtal. Längd, vikt, syn och hörsel. Vaccinering: mässling, påssjuka och röda hund. Läkarbesök med förälder.
Årskurs 2 Hälsobesök, Längd, vikt.
Årskurs 4 Hälsobesök, hälsoprofil och hälsosamtal. Längd-, vikt-, syn- och ryggundersökning
Årskurs 5 Vaccinering: Livmoderhalscancer (HPV) för flickor.
Årskurs 6 Hälsobesök, längd, vikt och ryggundersökning

Läkarundersökning erbjuds till samtliga barn i förskoleklass/årskurs 1 samt därefter vid behov. Tider till skolläkare bokas av skolsköterska.

Vaccinationer

EMI följer rekommenderat barnvaccinationsprogram. Det innebär genomgång av elevens tidigare givna vaccinationer samt erbjudande om eventuella kompletteringar. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria. Före varje vaccination fyller vårdnadshavarna i en samtyckesblankett.

Tystnadsplikt

Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Skolsköterska
Sara Nyquist
08-568 914 74

Tider skolsköterska
Måndag - Torsdag 8:30-16:00
Skolläkare
Anne Knaborg
Tidsbokning sker via skolsköterskan.

Skolhälsovården i Danderyds kommun

Kurator

Cathrine Blossby
Telefon 08-568 914 7

Catherine.Blossby@danderyd.se

Skolkuratorn är tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal på måndagar och tisdagar samt onsdagar udda veckor.