Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vasaskolans satsningar

Vi har två stora satsningar i Vasaskolan på läsning och litteratur samt på naturvetenskap och teknik för alla.

Läs- och litteratursatsning

Att utveckla intresse för läsning av skönlitteratur har positiva effekter på många områden, både i skolan och privat, bland annat utvecklas förmågan att berätta och skriva, fantasin stimuleras man lär sig nya ord och man blir en bättre läsare. Under varje läsår satsar vi extra mycket på läsning för eleverna i år 2 (vårterminen), 3 (höstterminen) och år 4.

Genom att samtala om böckerna och vad som händer där, utvecklas även empati och medmänsklighet genom att man får möjlighet att spegla sig själv i böckernas karaktärer och handling. Empati och medmänsklighet är värdefulla egenskaper för att motverka mobbing, rasism och främlingsfientlighet.

Målen är att:

  • utveckla elevernas läsförmåga
  • få eleverna att läsa skönlitteratur
  • få eleverna att läsa av eget intresse
  • få föräldrarna engagerade i barnens läsning

Genomförandeplan: Varje klass ska i fyra veckor under höstterminen och vårterminen ha högläsning i smågrupper. Under 40 minuter vid tre tillfällen per vecka ska eleverna i tur och ordning läsa högt för varandra. Gruppläsningen leds av en vuxen. Färdiglästa böcker följs upp med boksamtal enligt Aidan Chambers Om böcker. Varje lässtund inleds med ca fem minuter språklekar för att öka elevernas språkliga medvetenhet och språkliga förmåga.

De perioder klassen inte har läsgrupp har den istället läsläxa. Det blir då under två tvåveckorsperioder på höstterminen och två treveckorsperioder på vårterminen som eleverna har i läxa att läsa minst 15 min/dag, fyra dagar i veckan. En läsjournal ska fyllas i av barn och föräldrar. Alla barn ska under läsåret även läsa tyst för sig själva minst 60 minuter per vecka och flera skoldagar ska också innehålla ett pass med högläsning av lärare.

NTA- Naturvetenskap och teknik för alla

 NTA är ett skolutvecklingsprogram för ämnena kemi, fysik, teknik och biologi. Det inkluderar komplett laborationsmateriel och handledningar, samt utbildningar för undervisande lärare. Det viktigaste är det undersökande arbetssättet som sporrar eleverna att själva ställa frågor, göra förutsägelser, genomföra sina undersökningar och dokumentera resultatet.

NTA består av 15 olika teman som passar från år F-6. Ett tema sträcker sig över en hel termin och består av ett antal olika uppdrag, vilka eleverna måste lösa, och som alla bygger på varandra på ett logiskt sätt. Då de hela tiden får användning av sina tidigare resultat, blir det tydligt för eleverna varför det är viktigt att dokumentera. Temat avslutas med ett uppdrag som ger eleverna chans att använda alla sina nya kunskaper.

Vasaskolan var först ut i kommunen med att använda NTA, och arbetar nu kontinuerligt med arbetssättet i alla klasser. En del arbetar med ett tema per läsår, de flesta med ett per termin. De teman vi har arbetat med på Vasaskolan är: Jämföra och mäta, Fast eller flytande, Balansera och väga, Fjärilars liv, Jord, Förändringar, Kretsar kring el, Från frö till frö, Kemiförsök, Rörelse och konstruktion, Matens kemi, Flyta eller sjunka samt Magneter och motorer.

Du som förälder är naturligtvis varmt välkommen att besöka klassen när de arbetar med något NTA-tema.