Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Sörgården

Sörgårdens undervisning baseras på grundskolans och grundsärskolans läroplan.

Vår verksamhet

Sörgårdens verksamhet är lokalintegrerad med Vasaskolan. Vi nyttjar Vasaskolans lokaler och ytor som till exempel slöjd- och musiksal, idrottssal, skolans bibliotek samt skolrestaurangen.

Med hjälp av beteendeinriktade insatser, TBA (Tillämpad Beteende Analys), utvecklar eleven viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek och sociala färdigheter, skolkunskaper, motoriska förmågor samt vardagsfärdigheter.

Eleverna har möjlighet att utveckla sina sociala kunskaper genom noggrant planerad integrering.

Peronalen består av erfarna och engagerade resurspedagoger och en specialpedagog. Vi träffas fortlöpande för att analysera, utvärdera, planera och dokumentera vårt arbete med eleverna. Under terminerna får vi fortlöpande handledning av leg. Psykolog och Psykoterapeut Örjan Swahn, Habiliteringsinsats i Uppsala AB. De senaste åren har vi i personalen genomgått utbildning i bl.a.  TBA och PECS.

För mer information kontakta

Specialpedagog Anita Beer,  08-568 914 89

anita.beer@danderyd.se