Vi föräldrar

Som förälder till barn på Vasaskolan kan du medllem i Vasaskolans föräldraförening. Dessutom verkar skolrådet som en kontakt mellan föräldrar och skolan.

Skolrådet

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka detta. Skolrådet är föräldrarnas språkrör och består av 1-2 valda representanter från varje klass. Skolrådet verkar inom fem arbetsgrupper: Trafik, Kommunikation, Ekonomi, Värdegrund, Hälsa och skolmat.
Så fungerar skolrådet

Vasaskolans föräldraförening

Föräldraföreningen startades 2010 som en ideell och oberoende förening för familjer med barn i Vasaskolan. Föreningen består av föräldrar, lärare och andra intresserade som bryr sig om våra barns utbildning och trivsel i skolan.

Vårt mål är att göra elevernas tillvaro ännu bättre i skolan genom att t ex ordna roliga aktiviteter och utflykter som finansieras av inkomstbringande event och den frivilliga medlemsavgiften till föreningen. Vi har ett nära samarbete med skolan och elevrådet så att föräldraföreningens insatser blir så bra som möjligt.

Vasaskolans föräldraförenings hemsida (öppnas i nytt fönster)
Vasaskolans föräldraförenings Facebooksida (öppnas i nytt fönster)