Infartsparkering

Du som bor i Danderyd kan parkera din bil på fyra infartsparkeringar i kommunen. Infartsparkeringen gäller vardagar mellan 7-16. Under denna tidsperiod krävs tillstånd som du kan ansöka om här.

Glöm inte parkeringsavgiften

Från och med måndagen den 9 mars 2020 gäller parkeringsavgift på kommunens infartsparkeringar.

Det kostar 5 kronor/timme och maximalt 30 kronor om dagen att parkera på infartsparkeringarna mellan 7.00-16.00 på vardagar. Övrig tid är det avgiftsfritt.

Kom ihåg att du fortfarande behöver tillstånd för att stå på infartsparkeringarna mellan kl 07.00 – 16.00 på vardagar. Det ska finnas synligt i framrutan.

Frågor och svar om avgift på infartsparkeringarna

När kan jag parkera utan tillstånd?

Efter 16.00 på vardagar samt lördag och söndag behöver du inget tillstånd för att parkera. Klämdag räknas som vardag. Alla infartsparkeringar är tydligt skyltade. Bilen får stå i högst 24 timmar.

Infartsparkeringen i anslutning till tunnelbanan Danderyds sjukhus (f d Hortus) är kostnadsfri och tillgänglig hela dygnet för alla bilister oavsett hemkommun från 1 juli till 31 juli varje år.

Om du byter bil

Byter du bil måste även parkeringstillståndet bytas ut. Skriv ut ditt tillstånd, klipp ut talongen längst ner och lägg den väl synlig i bilens framruta. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos kontaktcenter i Mörby centrum.

Kriterier för att få tillstånd till infartsparkering

För att få parkeringstillstånd gäller:

  • att du är folkbokförd i kommunen
  • att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
  • att fordonet är svenskregistrerat
  • att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Infartsparkeringar i Danderyd

Kartvyer över infartsparkeringarna

Infartsparkering i Danderyd

Ansök om tillstånd för mopedbil och lätt lastbil

Om fordonet är en mopedbil eller lätt lastbil behöver tillståndet ordnas manuellt. Skicka ett meddelande till kommunens kontaktcenter via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad för sorts fordon det är.

Kontakta kommunen

Ansök om tillstånd för tjänstebil

Om du vill ansöka om infartsparkering och har en tjänstebil ska intyg från arbetsgivaren bifogas till din ansökan med följande information:

  • Personnummer
  • Registreringsnummer
  • Ett intyg om att du får nyttja bilen privat
  • Om bilen är leasad behöver detta stå med och från vilket leasingföretag

Om du däremot är firmatecknare (eller är medlem i en företagsstyrelse) räcker det att du skickar ett meddelande till kommunens kontaktcenter via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du fordonets registreringsnummer, ditt personnummer och vad företaget heter.

Kontakta kommunen

Ansök om tillstånd för fordon med specialskylt

Om fordonet har en specialskylt, alltså en registreringsskylt där du själv bestämt vad som ska stå på den, behöver tillståndet ordnas manuellt. Skicka ett meddelande till kommunens kontaktcenter via vår e-tjänst för synpunkter och frågor. Där skriver du vad som står på specialskylten, fordonets ursprungliga registreringsnummer, ditt personnummer och vad för sorts fordon det är.

Kontakta kommunen

Parkeringsregler i Danderyd

Danderyds kommun följer de trafikdirektiv som satts av Transportstyrelsen. Du hittar alla regler för parkering och kan söka på just din gata på:

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2021-05-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.