Lillkalmarvägen

Stor lekplats i Djursholm.

Lekplatsen passar små och mellanstora barn. Här finns en klätterlekställning, gungställningar, en liten kana, lekhus, sandlåda, fjädergungor samt en basketplan. Lekplatsen kommer att få en ny basketplan och klätterlek under 2018.

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd