Båtmanstorpet

Karl den XI och hans rådgivare reformerade krigsmakten i slutet av 1600-talet. Indelningsverket tog sin början och fungerade så fram till 1901 då det upphörde och det nuvarande militära systemet tog vid. Danderyds socken delades in i fem rotlar med fem båtsmanstorp. Ett av dem är Båtsmanstorpet i Danderydsberg som kom att lyda under Rinkeby rotegård, belägen vid Danderyds kyrka.

De båtsmän som löd under Rinkeby gård fick soldatnamnet Rinkman samt ett nummer, i detta fall 71. Dessa båtsmän tjänstgjorde till att börja med vid Södra Roslagens II:a båtsmanskompani men senare vid Södra Roslagens I:a båtsmanskompani.

Båtsmän från detta torp har spårats tillbaka till 1721. Torpet är av intresse eftersom det inte har moderniserats i vår tid utan är mycket väl bevarat såväl exteriört som interiört. Där finns förstuga, dagligstuga samt finkammare. El och vatten saknas förstås.

Torpet ligger kvar på den plats där det alltid har funnits, i skogsbrynet med sin syrenberså som blommar om våren och den gamla apeln som om hösten lyser med sina röda äpplen. Historiens vingslag känns, såväl inne som ute i denna idyll.

Adressen är Enebybergsvägen 3.

För information om aktiviteter och öppettider, kontakta Berit och Einar Nordahl:

Slånbärsvägen 9, Danderyd

08-753 14 70, mobil 070-520 29 82

batsmanstorpet@telia.com

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28