Danderyds kyrka

Socken- och församlingskyrka sedan 1400-talet. Kyrkan var då en liten enskeppig kyrka. Omfattningen framgår av kalkmålningarna på östra gaveln och norra långväggen.

Danderyds kyrka.Kyrkan har sedan byggts ut i omgångar och gavs sin nuvarande treskeppiga form på 1600-talet av Svante Gustafsson Banér. Banérättens och med denna befryndade släkters begravningsvapen pryder väggarna. Det banérska gravmonumentet över riksrådet Svante Banér och hans maka Ebba Grip utfördes omkring 1630 av holländaren Aris Claeszon.

Altaruppsatsen föreställer Jesu födelse och Kristus som smärtornas man. Den är, liksom predikstolen från 1600-talet, gåvor från släkten Banér. Bland kyrkans konstskatter i övrigt kan nämnas en kristusstaty från 1100-talet, en av landets äldsta, triumfkrucifixet från 1200-talet och madonnaskulpturen från 1300-talet.

Mer information om Danderyds församling

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28