Jarlabankes sten

Jarlabankes sten står vid ingången till Danderyds kyrka. Placeringen beror på att stenen under några hundra år fungerade som tröskel till kyrkan. Den har tidigare troligtvis ingått i Jarlabankes bro i Täby kyrkby.

Storbonden Jarlabanke lät bygga denna vägbank, kantad av runstenar, i slutet av vikingatiden. Han anlitade runristaren Fot.

Texten lyder "Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby".

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28