Kevinge gård

Under århundradenas lopp har Kevinge varit bondehemman, förläning och kronohemman.

Guldsmeden i Stockholm. Peter Eneroth, arrenderade gården av Kronan i slutet av 1700-talet. Han uppförde de nuvarande byggnaderna på Kevinge.

Under 1800-talet ombyggdes och förbättrades byggnaderna av bland andra statsrådet Gabriel Poppius och damskräddaren Otto Gustav Bobergh.

1930 köptes 120 tunnland Kevinge av Stockholms golfklubb. Ladugård och stall byggdes om till klubbhus.

1957 inköptes herrgårdsbyggnaderna av Stockholms läns landsting.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28