Nora herrgård

Nora gård omtalas första gången på den strax intill liggande runhällen: "Denna gård är deras odal och ättearv, Finnvidssönerna på Älgesta", ett ägobrev bokstavligen ristat i stenstil.

Nuvarande manbyggnaden, präglad av senempire, uppfördes under 1800-talets första hälft. Under trehundra år, från 1500-talets mitt ingick gården i Djursholmsgodset.

I dag fungerar gården som förskola. Flyglarna, som inte har några föregångare, uppfördes på 1960-talet.

Adressen är Noragårdsvägen 40, Danderyd.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28