Sätra prästgård

Prästboställe i Danderyd sedan 1656. Gården donerades av Svante Svantesson Banér i samband med att han begärde Danderyds utbrytning från Täby som självständig församling.

Här bodde bland andra den myndige och praktiske prosten Wallenstéen 1783-1800. "En ständig och nyttig verksamhet som var hans nöje".

I Sätra prästgård och trakterna kring Edsviken fann författaren Carl Jonas Love Almqvist miljön för många episoder i sina berättelser.

Gårdens byggnader har under tidernas lopp flera gånger ersatts med nya. Senast 1969, då nuvarande mangårdsbyggnader uppfördes efter uppmätningsritningar av de gamla 1700-talsbyggnader.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28