Projektledaren har ordet

Jonas Jonsson är projektledare för Danderyd lyssnar och berättar här hur han ser på projektet och hur det fortlöper.

2019-03-26

Vi planerar nu för fullt inför den 4 april - Ett ärligt möte. Detta evenemang handlar om att försöka gå lite djupare. Att få insikt och att skapa förståelse. Vi hoppas att på det här sättet få igång en spännande process där ungdomar får vara ungdomar och vuxna får ta sin plats som vuxna.

Det är så roligt med det engagemang som både de vuxna och ungdomarna har och det gör mig trygg med projektets riktning.

Ni som kommer till Dagy den 4 april kommer att få en unik inblick i hur ungdomar tolkar sin vardag. Jag vill också passa på att tacka alla experter och instanser som har arbetat i projektet; Film Capital Stockholm, Karolinska institutet, fritidsgårdarna och lärare från Danderyds gymnasium. Men framför allt vill jag förstås tacka eleverna!

2019-01-31

Vi har nu kommit halvvägs i projektet Danderyd lyssnar och det är fantastiskt roligt hur mycket engagemang som projektet skapar! Det som har kommit fram med all tydlighet är att det finns en törst ifrån ungdomar att berätta om hur de ser på sin vardag och sin tillvaro här i Danderyds kommun. Men också en törst från vårdnadshavarna att lyssna!

Det är väldigt spännande med de olika workshopparna på Danderyds gymnasium där projektet nu tillsammans med Karolinska institutet och eleverna skapar en ny och unik föreläsning som vi kommer att presentera under våren. Målet med den är att ungdomarna ska få berätta om sin vardag i samförstånd och kollision med forskningen.

Vi är också i en process där vi håller på att ta fram en handlingsplan för hur vi ska gå vidare med materialet som vi har fått från ungdomarna i VRG och kommer att få från ungdomarna på Dagy.

2018-10-10

Vi har nu kommit till ett väldigt intressant stadie i Danderyd lyssnar. Ungdomarna har fått jobba med sina tankar och vi börjar närma oss målet på Viktor Rydbergs gymnasium. Det som har kommit upp har framför allt handlat om grupptryck, förhållandet till vårdnadshavare och alkohol och droger. Just nu håller vi på att få ihop detta till filmer, musik, drama, föreläsningar... och det är väldigt spännande!

Allt det här kommer ni få chansen att uppleva den 4 december kl 17:30 i VRG:s aula. Missa inte det!

//Jonas

2018-09-07

Alla som arbetar med Danderyd lyssnar, inom politiken samt på verksamhetsnivå är väldigt glada över det här projektet. Det som är extra kittlande med det är att vi får vara med om en resa! Den resan kommer vi att få dela med ungdomarna, deras föräldrar och vårt fina föreningsliv.

Trots att Danderyd är en kommun med många så kallade friskfaktorer, finns det fortfarande en del unga som mår dåligt. Ett av målen med Danderyd lyssnar är att ta reda på vilka riskfaktorerna är samt hur vi kan jobba med att förstärka våra friskfaktorer.

Vi vuxna ska lyssna! Vi är så vana vid att ha svaren, men nu ska vi vara modiga och våga lyssna. Gör vi det med respekt, kommer målet som ligger i horisonten inte längre vara en hägring utan en möjlighet.

Tanken är att ungdomarna ska få utrycka sig på det sätt som passar dem bäst, antingen genom att göra en film, en podcast eller en teateruppsättning. Vad som helst fungerar, det viktigaste är att det sker på deras villkor. Sedan ska de få möjlighet att presentera berättelserna för föräldrar, föreningsliv och yngre elever.

Har ni frågor eller funderingar, hör av er!

//Jonas

E-post: jonas.jonsson@danderyd.se, telefon 08-568 910 86

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-09-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.