Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Hjälp oss att bli bättre

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter för att lära oss av dem, oavsett om det är klagomål, förslag eller beröm.

Vänd dig direkt till förskolan eller skolan

Om du som förälder eller elev har synpunkter på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till den förskola, skola eller enhet som det berör. Bildningsdirektören har det operativa ansvaret för kommunala förskolor och skolor. Fristående förskolor och skolor har olika huvudmän. Mer information hittar du under respektive enhet.

Lämna dina synpunkter via e-tjänst

Du kan också använda kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål. Självklart kan du lämna dina synpunkter anonymt. Men vill du veta hur dina synpunkter kommer att tas om hand behöver du lämna dina kontaktuppgifter. Känner du dig osäker på hur du ska göra kan du ringa och få råd.

Synpunkter och klagomål

Detta händer med din synpunkt

Din synpunkt tas emot och registreras. Om du angivit en e-postadress eller ett mobilnummer får du en bekräftelse på att din synpunkt mottagits. Därefter skickas synpunkten till ansvarig person. Om du i formuläret angivit att du vill bli kontaktad så blir du det när synpunkten är färdigbehandlad.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till någon av följande kontaktpersoner:

Kommunal förskola
Marie Barth-Kron, verksamhetschef förskola

Förskola/pedagogisk omsorg
Lena Wallin, kvalitetscontroller

Kommunal grundskola/gymnasieskola/fritidshem
Maria Weståker, verksamhetschef skola

Grundskola/gymnasieskola/fritidshem
Eva Hoas, kvalitetscontroller

Övergripande frågor
Eva Hoas, kvalitetscontroller

Telefon 08-568 910 00

Kontakta kommunen

 

Kommunal vuxenutbildning/svenska för invandrare (SFI)/särvux

Kunskapscentrum Nordost
Tfn: 08 555 597 40

När du använt kontaktvägarna ovan och fortfarande vill gå vidare med din synpunkt ska du vända dig till Skolinspektionen. Adress och länk till Skolinspektionen hittar du nedan: 


Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Tfn: 08 586 080 00

www.skolinspektionen.se