Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kommunarkivet

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Gammal bok från Danderyds kommunarkiv
I Danderyds kommunarkiv finns arkivmaterial från 1600-talet fram till idag.

Varje myndighet i kommunen bildar ett eget arkiv (vilket kallas för arkivbildare). Arkivet förvaras hos arkivbildaren under många år innan materialet levereras till kommunarkivet för slutförvaring. Det här innebär att kommunarkivet ständigt fylls på med framtidens historia.

Vi söker fram de handlingar du efterfrågar

Vi kan upplysa dig om vilka arkiv vi har på kommunarkivet och söka fram de arkivhandlingar du efterfrågar. Kommunarkivet tar hand om arkiven från kommunens egna förvaltningar och verksamheter såsom socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamhet, stadsplanering, bygglov samt förskolor och skolor m.m.

Ett arkiv för varje myndighet

Varje förvaltning/nämnd och kommunal verksamhet är en egen myndighet. Varje myndighet bildar ett eget arkiv och till arkivet finns en arkivförteckning och dokumenthanteringsplan som synliggör vilka handlingar som finns. Arkiven innehåller handlingar som exempelvis protokoll, beslut, diarier, fotografier och ritningar.

Närarkiv för förvaltningarna

Förvaltningarna har kvar sina arkivhandlingar i sina närarkiv innan de levereras till kommunarkivet. Detsamma gäller övrig kommunal verksamhet. När handlingar ska levereras till kommunarkivet framgår av myndigheternas dokumenthanteringsplaner. Rådgör med kommunarkivet om du är osäker på var en arkivhandling förvaras.