Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Båtar och hamnar

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Båtar vid brygga
Kommunen upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Inom kommunen finns det 11 småbåtshamnar med ca 1 500 båtplatser på vatten. Därutöver finns ett antal bojplatser inom vissa av hamnarna.

Både båthamnar och uppläggningsplatser administreras av båtklubbarna och arrenderas ut av kommunen. För att få båtplats anmäler du ditt intresse till aktuell båtklubb.

Förteckning över båtklubbar i Danderyd

Huvudansvarig för kommunens småbåtshamnar, fyrar, sjömärken och övriga funktioner för båtsporten är anläggningsavdelningen på tekniska kontoret.

Förutom småbåtshamnar för fritidsbåtar finns även hamnar på Tranholmen och vid Svanholmen för Tranholmsbornas trafik till fastlandet.

Ramper för att lägga i båtar

Det finns ett antal iläggningsramper där allmänheten kan lägga i båtar. Ramperna finns i Framnäsviken (Svalnäsvägen), Långängsstrand vid Svanholmsparken, Nora Strand (Syrénvägen) och vid marina läroverket i Stocksund.

Pontonbro till Tranholmen

Mellan Tranholmen och Stocksund är en flottbro utlagd under tiden 1 november till 15 april. Vid sen islossning kan broflytten senareläggas.