Klagomål bostäder och lokaler

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Om du är missnöjd kan du lämna klagomål.

Så här går du tillväga om du vill lämna klagomål

  • Innan du kontaktar oss ska du själv ha kontaktat fastighetsägaren eller bostadsrättsförening, eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd.
  • Bor du i flerfamiljshus och det inte hjälper att prata med grannen? Ta upp problemet med fastighetsägaren eller styrelsen.
  • Om varken grannen eller fastighetsägaren gör något åt problemet kan du vända dig till oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret. Om du vill lämna in ett klagomål ska du fylla i den här blanketten:

Avgift för handläggning av klagomål

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för vår handläggning. Avgiften får den som stör eller ansvarar för att olägenheten åtgärdas betala.

Glöm inte ditt eget ansvar

Kom ihåg att även du själv har ett ansvar för att sköta om din bostad så att du inte orsakar problem som till exempel fuktskador eller lockar till dig råttor. Du bör också tänka på att inte störa dina grannar.

Här hittar du information om besvär kopplade till inomhusmiljö och praktiska tips för en bra boendemiljö:

Inomhusmiljö och hälsa

Luften i din bostad

Luftvärmepump och buller

Skadedjur och ohyra

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03