Ändring av detaljplan S270 för Byggmästaren 19

Ändring av detaljplan S270 för fastighet Byggmästaren 19 fick laga kraft den 11 juli 2023.

Syftet med ändringen är att möjliggöra för återuppbyggnad av den torndel som ursprungligen funnits på byggnaden inom Byggmästaren 19. Ändring av detaljplan S270 gäller endast inom fastigheten Byggmästaren 19. Den högre byggnadshöjden omfattar endast den del av byggnaden som utgör tornet och gäller alltså inte för hela byggnaden.

Ändringen innebär att torndelen kan byggas på med ytterligare en våning vilket gör att tornet kan få en nockhöjd som är 3,5 meter högre än vad det är idag. Ändringens syfte är förenligt med syftet i gällande detaljplan S270. Befintliga planbestämmelser som inte ändras fortsätter att gälla tillsammans med ändringen.

Plankarta Byggmästaren 19

Planbeskrivning Byggmästaren 19

Uppdaterad: 2023-08-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.