Detaljplan för Breidablik 8 och 9, Villa Pauli

Detaljplan för Breidablik 8 och 9, Villa Pauli, fick laga kraft den 10 januari 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Djursholm på Danavägen 1. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna att göra två uppförda komplementbyggnader planenliga samt tillåta en tillbyggnad på baksidan av huvudbyggnaden.

Plankarta
Planbeskrivning

Uppdaterad: 2022-05-04