Akut vattenläcka vid Ringvägen

Enebyberg

Gäller från: 28 mars 2024 14:15

Beräknas klart: 28 mars 2024 21:00

En akut vattenläcka har upptäckts vid Ringvägen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.

En person tvättar händerna under rinnande vatten från vattenkran i kök.

Reparationsarbete påbörjas 2024-03-28, kl. 15 och beräknas pågå till kl. 21. Under tiden arbetet pågår är vattnet avstängt för abonnenter på Ringvägen 27-33 samt Dagermans Stig 6.

Hur påverkas jag som berörs?

  • Tappa upp den mängd vatten som kan behövas under arbetets gång i kärl och flaskor.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

Solör Bioenergi kundtjänst(fd Veolia)
på uppdrag av Danderyds kommun