Driftinformation

Varje vecka, året runt görs underhållsarbete i vår kommun. Här hittar du tillfälliga driftstörningar och insatser som pågår just nu. Under fliken Planerade arbeten ser du vad som är planerat framöver.

Filter

Filtrera på kategori

Här kan du se aktuella störningar i vattenleveransen

Du som har ett VA-abonnemang och har en mobiltelefon skriven på din adress får automatiskt ett SMS om din fastighet berörs av en akut störning i vattenleveransen eller annat ledningsarbete. Du kan också se status för driftstörningar på webben.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Vi rustar grusvägar i kommunen

Under sommaren och hösten rustar vi upp grusvägar i kommunen. Några grusvägar får asfaltsbeläggning för att förbättra tillgängligheten.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Vi förbättrar tillgängligheten vid busshållplatser

Under 2021 förbättrar vi tillgängligheten vid åtta busshållplatser för busslinje 601 och 611.
Läs mer

Danderyd Enebyberg

Här anlägger vi upphöjda övergångställen och cykelöverfarter

Under hösten anlägger vi upphöjda övergångsställen och cykelpassager på fyra sträckor i kommunen. Syftet är att öka trafiksäkerhet för gångtrafikanter och cyklister.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Sätra äng: Vi rustar upp i parken

Varje år underhåller kommunen parker och lekplatser för att de ska vara säkra och hålla en fin standard för lek och avkoppling. Nu får Sätraängsparken ett lyft.
Läs mer

Danderyd Enebyberg

Strandvägen: Vi renoverar pumpstation

Nu är det dags att renovera pumpstationen vid Strandvägen. De gamla pumparna byts ut då livslängden börjar närma sig sitt slut.
Läs mer

Djursholm

Vi rustar upp lekplatsen vid slottet

Varje år underhåller kommunen parker och lekplatser för att de ska vara säkra och hålla en god standard för lek och avkoppling. Nu är det dags att rusta upp lekplatsen vid Djursholms slott.
Läs mer

Djursholm

Cedergrenska parken: Vi beskär träd i parken

Under september, oktober och november gör vi trädarbeten i Cedergrenska parken.
Läs mer

Stocksund

Enebyberg: Vi planerar för byte av bullerskärmar

Den tekniska livslängden för bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen har passerat och kommunen planerar för att ersätta bullerskydden. Preliminär tidplan för start är vår/sommar 2022.
Läs mer

Enebyberg

Vi rustar upp gatubelysningen på Långängsvägen

Vi rustar upp gatubelysningen på Långängsvägen från Lagman Linds Väg till Tvären. Arbetet görs för att belysningen ska fungera felfritt och lysa upp gatorna under årets mörka årstider.
Läs mer

Stocksund

Mörby centrum: Vi planerar upprustning av parken

Våren 2022 börjar kommunen att rusta upp parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen i Mörby centrum. Här ska det planteras nya träd och buskar och anläggas flera nya gångstråk. Det blir också ett nytt utegym. Parken beräknas stå helt klar våren 2023.
Läs mer

Danderyd

Enebyberg: Vi målar och fixar fint i gångtunnlar!

Djungel, djur och livet under vattenytan. Det blir temat när femteklassarna på Enebybergs skola får sätta prägel på två gångtunnlar i närheten av skolan.
Läs mer

Enebyberg

Återvinningsstationen vid Enebybergs station tas bort

Den 26 oktober 2021 tas återvinningsstationen vid Enebybergs station bort på permanent basis.
Läs mer

Tranholmen: Tranholmsbron på plats 1 nov 2021

En pontonbro kopplar samman Tranholmen och fastlandet från den 1 november till den 15 april. Övrig tid trafikeras ön av en skolbåt som skjutsar elever som bor på ön.
Läs mer

Stocksund

När börjar lövsopningen?

Sopning och upptagning av löv görs varje höst. Insatsen är en viktig åtgärd inför vinterns halkbekämpning.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Beredskap för snö och halka under vintersäsongen

Från den 15 oktober till den 30 april har tekniska kontoret beredskap dygnet runt för att snöröja och halkbekämpa kommunens gator och vägar.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Vattenavstängning: Klubbvägen, Golfvägen, Axel Johnsons väg, August Wahlströms väg & paviljongerna Golfbanevägen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Klubbvägen, Golfvägen, Axel Johnsons väg, August Wahlströms väg samt Paviljongerna på Golfbanevägen måndagen den 2 september från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 12:00.
Läs mer

Danderyd

Vattenavstängning: Kevingeringen 1-83 samt Golfvägen 22

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Kevingeringen 1-83 samt Golfvägen 22 måndagen den 2 september från klockan 12:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 16:00.
Läs mer

Danderyd

Vattenavstängning: Mörbyhöjden, Mörbydalen och Mörbydalen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Mörbyhöjden, Mörbydalen och Mörbyleden tisdagen den 3 september från klockan 07:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 09:00.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Agnevägen 7-13 A

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet är vattnet avstängt på Agnevägen 7-13 A. Som prognosen ser ut nu kommer vattenleveransen att vara åter cirka 12:00 idag.
Läs mer

Djursholm

Akut vattenavstängning Nora Strand 1-19

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 26 september.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Auravägen 24, 31, 33, 35 37, 39, 41 samt Grottestigen 2

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Auravägen 24 och 31 samt Grottestigen 2 från klockan 08:00 imorgon 6 november.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning Östra Banvägen 16-30

Uppdatering: Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. 
Läs mer

Enebyberg

Västra Enebyberg: Arbete på VA-nätet

2020-01-29: Arbete på VA-nätet klockan 08:30 till 15:00
Läs mer

Enebyberg

Förseningar i avfallshämtningen

På grund av problem med en av sopbilarna hämtas mat- och restavfall separat i vissa områden i Danderyd.
Läs mer

Reparationsarbete vid Frejavägen 4

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Frejavägen 4.
Läs mer

Djursholm

Förseningar i avfallshämtningen

Läs mer

Reparationsarbete på VA-nätet: Kvarnvägen 24A

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Kvarnvägen 24 A.
Läs mer

Danderyd

Reparationsarbete på VA-nätet: Burevägen 23

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Burevägen 23.
Läs mer

Djursholm

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid korsningen Germaniavägen/Strandvägen

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid korsningen Germaniavägen/Strandvägen tisdag 10 mars. Arbetet beräknas vara avslutat kl 19:00 tisdag 10 mars. Under tiden arbetet pågår kan abonnenter i området uppleva missfärgat vatten. Begränsad framkomlighet förekommer.
Läs mer

Djursholm

Driftstörning avfallshämtning

Läs mer

Driftstörning i avfallshämtningen

Läs mer

Störningar i trädgårdsavfallshämtningen

På grund av störningar i trädgårdsavfallshämtningen kommer delar av dagens trädgårdskörning skjutas fram till imorgon.
Läs mer

Sunnanängsvägen: Akut VA-arbete

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sunnanängsvägen.
Läs mer

Danderyd

Tranholmen: Flottbron tas bort 10 juni efter 15.00

Flottbron mellan Tranholmen och Svanholmsparken tas bort onsdagen den 10 juni. Arbetet med att flytta bron börjar kl 15. Efter kl 15 är det alltså inte möjligt att promenera över.
Läs mer

Stocksund

Bragevägen 2 avstängd på grund av VA-arbete

Akut Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Bragevägen 2. Under tiden arbetet pågår kommer vägen att behöva hållas stängd, vänligen välj annan väg. Arbetet beräknas pågå till och med Fredag 12 Juni.
Läs mer

Djursholm

Förseningar i trädgårdsavfallshämtningen

Läs mer

Fänkålsgränd: akut vattenavstängning

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 12 augusti. Under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Läs mer
Läs mer

Enebyberg

Akut Vattenavstängning: Rindav, Ösbyv, Agantyrv

RINDAVÄGEN, ÖSBYVÄGEN OCH AGANTYRVÄGEN 2020-08-14 Akut vattenavstängning - Rindavägen 1-6, Ösbyvägen 13 & 15, Agantyrvägen 1
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning på Rindavägen 2, 4, 6, Ösbyvägen 15 samt Angantyrvägen 1-4

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 18 augusti från klockan 15:00. Vattenleveransen beräknas vara åter kl 21:00. Under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Berörda adresser är Rindavägen 2, 4, 6, Ösbyvägen 15 och Angantyrvägen 1-4.
Läs mer

Djursholm

Förseningar i avfallshämtningen

För närvarande har en av sopbilarna tekniska problem som gör att den inte kan tömma matavfallskärl vilket leder till vissa förseningar i avfallshämtningen.
Läs mer

Giftig algblomning i Edsviken

Just nu är det algblomning i Edsviken som vi misstänker kan innehålla giftiga cyanobakterier.
Läs mer

Danderyd Enebyberg

Kårevägen: Akut arbete på VA-nätet

Information från Veolia.
Läs mer

Vråkstigen, Östra banvägen: Akut arbete på VA-nätet

Information från Veolia.
Läs mer

Akut reparationsarbete på VA-nätet

På grund av ett akut reparationsarbete på det kommunala dricksvattennätet vid Sätraängsvägen 92 kommer vattnet att vara avstängt den 22 oktober från klockan 08:00, begränsad framkomlighet kan förekomma. Berörda adresser är Sätraängsvägen, Kvarnvägen, Pilvägen och Rystigen. 
Läs mer

Danderyd

Akut reparationsarbete på VA-nätet klockan 09:00-10:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer flera abonnenter i området Stocksund att uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.
Läs mer

Stocksund

Norrhagsvägen och Trädgårdsvägen: Vattenavstängning och avstängd gata

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Norrhagsvägen 1-10B samt Trädgårdsvägen 6-13 den 11 november från klockan 08:00.
Läs mer

Förseningar i avfallshämtning

Läs mer

Akut vattenavstängning: Kevinge strand 43 + 45

På grund av ett akut arbete på det kommunala VA nätet utanför Kevinge Strand 45 kommer vattnet att vara avstängt på Kevinge strand 43 och 45. Vattnet beräknas åter c:a kl 19.00.
Läs mer

Översvämning på Enebybergsvägen

För tillfället så är det översvämning på Enebybergsvägen vid driving rangen, Golfcenter i Danderyd AB. Det står trafikljus där för tillfället och kommer med stor sannolikhet att stå där över julhelgen.
Läs mer

Djursholm

Skogsviksvägen, Rönnstigen och Kvarnparksvägen: Akut vattenavstängning måndag 4/1

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Skogsviksvägen, Rönnstigen och Kvarnparksvägen den 4 januari från klockan 10:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 20:00.
Läs mer

Vattenavstängning Kevinge strand 5/1

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Kevinge Strand 5-45 den 5 januari från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 19:00.
Läs mer

Danderyd

Möjliga driftstörningar i e-tjänster

På grund av uppgradering kan störningar förekomma i e-tjänster som kräver inloggning med Bank-ID.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Akut vattenavstängning

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 14 januari.
Läs mer

Enebyberg

Akut vattenavstängning

Berörda adresser är Stenkroksvägen, Karlsrovägen, Kraftvägen, Falks väg, Berguddsvägen, Anundstigen, Fribergavägen och Bergavägen.
Läs mer

Danderyd

Driftstörning avfallshämtning

Läs mer

Förseningar i avfallshämtningen

För närvarande hämtas avfall i kommunen med en enfacksbil i vissa områden då en av de ordinarie tvåfacksbilarna har tekniska problem och står på verkstad.
Läs mer

Agnevägen 1-10

Vattnet tillbaka på Agnevägen.
Läs mer

Djursholm

Ringbacken - vägen avstängd

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vägen vara avstängd den 2-3 mars. Ringbacken är avstängd mellan Kronovägen och Ringbacken med begränsad framkomlighet.
Läs mer

Danderyd

Auravägen 15 - vägen avstängd

På grund av ett arbete på det kommunala VA-nätet kommer vägen att vara avstängd vid Auravägen 15 från 2021/05/04 till 2021/05/07. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.
Läs mer

Djursholm

Förseningar i avfallshämtningen

På grund av att en av sopbilarna står på verkstad för reparation är det för närvarande förseningar i avfallshämtningen.
Läs mer

Förseningar i avfallshämtningen

På grund av att en av sopbilarna står på verkstad för reparation är det för närvarande förseningar i avfallshämtningen.
Läs mer

Brorenovering på Vendevägen

Från juni till oktober 2019 har två broar på Vendevägen renoverats.
Läs mer

Stocksund Danderyd

Vattenavstängning: Skolvägen, Enebybergsvägen och Askvägen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt måndagen den 15 juli på Skolvägen 23 A+B, Enebybergsvägen 56, 58 och 60 samt Askvägen 20 och 22 från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 19:00.
Läs mer

Enebyberg

Akut vattenstängning Tjallstigen och Tjäderstigen

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 13 augusti från kl 08:30.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Österängsvägen 18B, 18C, 20, 22, 23A, 23B och 24

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 15 augusti från kl 08:00. Berörda adresser är Österängsvägen 18B, 18C, 20, 22, 23A, 23B och 24.
Läs mer

Enebyberg

Edsviksvägen: Asfaltering under kommande veckor

Nu genomförs den sista etappen av återställningen på Edsviksvägen efter det stora ledningsbytet. Under kommande veckor ska vägen asfalteras.
Läs mer

Danderyd

Akut VA-arbete på Sveavägen

Sveavägen är öppnad för trafik igen. Viss avetablering kvarstår vilket beräknas vara avslutat i morgon 2019-09-25.
Läs mer

Djursholm

Enebyberg: Ny trottoar på Västerängsvägen

Under september anläggs en trottoar längs Västerängsvägen för att förbättra trafiksäkerheten.
Läs mer

Enebyberg

Renovering i parken, Cedergrenska

Under september renoveras några äldre rabatter i Cedergrenska parken.
Läs mer

Stocksund

VA-arbete vid Skogsviks båthamn

Vi renoverar pumpstationen för spillvatten vid Skogsvik. Arbetet gör att det är trångt vid gångvägen vid båthamnen. Arbeter pumpstationen har tagit längre tid än planerat och beräknas nu vara klart 2019-11-01.
Läs mer

Danderyd

Mörbygårdsvägen: Vi förbättrar väglaget och ökar trafiksäkerhet

Med start vecka 38 i september gör vi insatser för att öka trafiksäkerheten på Mörbygårdsvägen vid Inverness.
Läs mer

Danderyd

Skogsviks strand: Vi säkrar bergsslänten längs gång- och cykelbanan

Under vecka 38-44 rensar och förstärker vi bergslänten utmed gång- och cykelbanan mellan Roddarestigen och Skogsviks strand.
Läs mer

Danderyd

Johan Banérs väg är avstängd för genomfart

På grund av komplikationer som uppstått kommer arbetet på det kommunala VA-nätet att pågå längre än planerat. Arbetet beräknas att vara klart i slutet på vecka 41, och då öppnas även vägen upp för genomfart.
Läs mer

Stocksund

Spolning efter vattenläcka: Vendevägen, Strandvägen, Slottsvägen m fl

I slutet av september genomfördes en akut reparation av en vattenledning i korsningen Vendevägen och Strandvägen. Som en efterdyning av arbetet spolas vattenledningen fortfarande.
Läs mer

Djursholm

Informationssystem monteras vid övergångsställen

Under vecka 40 monteras förstärkta informationsskyltar vid ett antal övergångsställen i kommunen.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Vattenläcka i korsningen Stockholmsvägen/Norevägen

Akut reparation påbörjad, omledning av trafik enligt skyltning och med tillfälliga trafikljus, Norevägens västra utfart mot Stockholmsvägen tillfälligt avstängd. Reparation av vattenläcka utförs 29/10 inga planerade vattenavstängningar, återställning samt avetablering utförs på eftermiddagen 30/10.
Läs mer

Djursholm

Samsöviken: Återställning pågår

Arbete pågår i Samsöviken för att återställa gata och mark efter projekt i området. Under december kommer belysningsstolpar upp.
Läs mer

Djursholm

E.ON gräver ner ny elkabel i marken

Många hör av sig och undrar om det större grävarbetet som pågår i kommunen. Det är E.ON och deras entreprenör ATS som gräver ner elkabel.
Läs mer

Djursholm

VA-arbete vid Edsviksvägen 124

Just nu pågår ett arbete med det kommunala VA-nätet vid Edsviksvägen 124 vilket gör att framkomligheten är begränsad. Arbetet beräknas vara avslutat fredag 2019-11-22.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Västerängsvägen 44-53, Gamla Täbyvägen, Hagtornsvägen

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet är vattnet avstängt den 20 november från cirka klockan 10:30 på Västerängsvägen 44-53, Gamla Täbyvägen och Hagtornsvägen. Fler adresser kan komma att beröras.
Läs mer

Enebyberg

Vi borrar och undersöker marken vid pumpstationer

Med start vecka 50 utförs geotekniska undersökningar av marken runt alla pumpstationer i Danderyds kommun.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Vattenavstängning på Fågelvägen, Ekbacksvägen, Rosornas Väg.

Vattenavstängning på Fågelvägen 1-10, Ekbacksvägen 38, 42 och 46, Rosornas Väg 9A+B, 11, 13 ,15 och 17.
Läs mer

Danderyd

Ledningsarbete: Delar av Sveavägen avstängd

På grund av ett arbete med utbyggnaden av det kommunala VA-nätet är Sveavägen avstängd mellan Sveastigen och Natanael Beskows Väg.
Läs mer

Djursholm

Höga vattennivåer i kommunen

Vattenståndet i kommunen är högt efter den senaste tidens nederbörd.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Akut vattenavstängning Strandvägen 11A och 13A

Vattenleveransen är nu åter på Strandvägen 11A till 13A. Vägen mellan Strandvägen 11A till 13A är fortsatt avstängd under dagen, vi uppdaterar löpande så snart vi har mer information.
Läs mer

Djursholm

Oljeläckade på gång- och cykelbanor: Sanering avslutad

Det är just nu halt på de större gång- och cykelstråk som brukar sopsaltas. Anledningen är ett oljeläckage.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Akut VA-arbete på Ringvägen 39

Akut VA- arbete på Ringen 39 innebär begränsad eller ingen framkomlighet för fordonstrafik.
Läs mer

Stocksund

VA-reparationsarbete vid Gudmundvägen 1-3

VA-reparationsarbete pågår utanför Gudmundvägen 1-3, begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart på onsdag 2020-01-22.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid Enebybergsvägen 56 och Fenixvägen 21

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Enebybergsvägen 56 och Fenixvägen 21 i Enebyberg. Begränsad framkomlighet. Har du frågor kontakta Veolia på 08-550 500 00.
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid Skogsviksvägen 50

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Skogsviksvägen 50 och i korsningen Borgenvägen/Undangömda stigen, något begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart onsdag 2020-01-29.
Läs mer

Danderyd

Montering av belysningsstolpar i Samsöviken

Nu monteras belysningsstolpar vid kajen utmed Samsöviken.
Läs mer

Djursholm

Akut vattenavstängning Enebybergsvägen 8-16 samt begränsad framkomlighet E18

2020-02-03 Akut vattenavstängning klockan 20:00-06:00. Berörda adresser: Enebybergsvägen 8-16 samt begränsad framkomlighet på E18. Begränsad framkomlighet på motorväg E18 södergående riktning i höjd med avfart mot Danderyd, endast en fil öppen.
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete på VA-nätet: Fältvägen 5

Uppdaterad: 2020-02-05 Klockan 08:35
Läs mer

Stocksund

Försenad avfallshämtning i Enebyberg

På grund av sjukdom är avfallshämtningen försenad mellan den 10-11 februari i vissa områden i Danderyd.
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete på VA-nätet: Senapsgränd / gångvägen mot Kummingränd

Berörda gator: Smultrongränd 11-13 och Hjortrongränd 37-39. Uppdaterad: 2020-02-11 klockan 10:30
Läs mer

Enebyberg

Vattenavstängning Senapsgränd 1-24, Rosenvägen 37-39, Enebybergs Allé 1-3, Hela Smultrongränd, Hela Hjortrongränd, Hallongränd 17-19

Uppdaterat 25 februari 16:15. Vattenleverans är tillbaka.
Läs mer

Enebyberg

Problem med höga vattennivåer i kommunen

SMHI har utfärdat varning för högt vattenstånd i Östersjön. Detta medför viss översvämning vid Vendevägen och Strandvägen.
Läs mer

Djursholm

Förseningar i avfallshämtningen

På grund av trasiga kablar på ordinarie sopbil avfallshämtningen försenad idag (4 mars) i vissa områden i Danderyd.
Läs mer

Höga vattennivåer i Ekebysjön och Nora träsk

Det är just nu höga vattennivåer i Ekebysjön och Nora träsk. Det beror på att det regnat mycket den senaste tiden.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Vattenavstängning Skolvägen Enebybergsvägen och Askvägen

Uppdaterat 2020-03-06 klockan 14:20.Vattenleverans åter efter tidigare avstängning.
Läs mer

Enebyberg

Bråvallavägen: Vi anlägger bredare gångbana

Vi anlägger en bredare gångbana utmed Bråvallavägen för att förbättra trafiksäkerheten i området.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på VA-nätet: Östbovägen 13

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Östbovägen 13.
Läs mer

Danderyd

Reparationsarbete på VA-nätet: Gamla kyrkvägen 33

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Gamla kyrkvägen 33.
Läs mer

Danderyd

Trudvangsvägen: Vi förbättrar gatubelysningen

Vi byter kabel till gatubelysningen på Trudvangsvägen.
Läs mer

Djursholm

E18: Trafikverket bygger bussfiler

Trafikverket anlägger nya bussfiler på E18. Den första etappen Stocksund till Lahäll beräknas vara klar under hösten 2020.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Reparationsarbete på VA-nätet vid Herrgårdsvägen 15

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Herrgårdsvägen 15. Begränsad framkomlighet kan förekomma.
Läs mer

Danderyd

Klingstavägen: Vi anlägger en bredare gångbana

Nu anlägger vi en bredare gångbana på stäckan utefter Klingstavägen, mellan Edsviksvägen och Norrgårdsvägen.
Läs mer

Danderyd

Lidskjalfsvägen: Vi förbättrar gatubelysningen

Nu byter vi belysningskabel och förbättrar gatubelysningen på Lidskjalfsvägen. Arbete börjar vecka 16 och beräknas vara klart vecka 19.
Läs mer

Djursholm

Sveavägen 38: Reparationsarbete på VA-nätet

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sveavägen 38.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på VA-nätet: Ringen 42

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Ringen 42.
Läs mer

Stocksund

Borttagning av returpappersbehållare Kevingeringen

Vid Kevingeringen har det länge stått en behållare för returpapper. Denna kommer att tas bort inom kort.
Läs mer

Kronovägen 17 avstängd pga VA-arbete

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet startar måndag 11 maj på Kronovägen 17. Vägen kommer under arbetet att stängas för trafik. Arbetet beräknas pågå till och med fredag 15 maj.
Läs mer

Danderyd

Vi fyller på grus på gångvägar

Nu är det dags att fylla på grusmaterial på gångvägarna mellan Roddarstigen och Skogsviks strand vid Nora strand och i Svanholmsparken.
Läs mer

Stocksund Danderyd

Vi förnyar gatubelysningen på Skogsviks Strand

Nu gör vi ett belysningsarbete på Skogsviks strand, Skogsviksvägen samt Robertviksvägen.
Läs mer

Danderyd

Sätra äng: Asfaltering av gångstråk och bevarande av jätteek

Under sommaren görs ett mindre underhållsarbete i Sätraängsparken. Bland annat asfalteras gång- och cykelstråk i parken. Vi renoverar också jätteekens rotsystem så att trädet ska leva i många år till.
Läs mer

Danderyd

Cedergrenska parken: Vi renoverar utsiktsbergets trappa

Nu är det dags att renovera trappan som går från stranden upp till utsiktsberget i Cedergrenska parken.
Läs mer

Stocksund

Vi förnyar gatubelysningen på Tynplan

Nu gör vi ett belysningsarbete på Tynplan.
Läs mer

Djursholm

Hallongränd, Bryggare Bergs väg: Vattnet åter

Berörda adresser: Hallongränd 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 och 66 samt Bryggare Bergs väg 2.
Läs mer

Enebyberg

Höjdvarningssytem vid Fribergabron

Kommunen har monterat ett höghöjdshinder vid Fribergabron för att förhindra höga fordon från att köra in i bron. Nu kvartstår arbete med att laga en skada i bron.
Läs mer

Danderyd

Bergavägen 5: avstängd pga VA-reparation

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Bergvägen. Begränsad framkomlighet och pga arbetsmiljön så kommer Bergvägen vara avstängd under tiden arbetet pågår. Arbetet beräknas pågå måndag 1/6 och tisdag 2/6.
Läs mer

Danderyd

Kortare provavstängning av vattenleverans: Stockholmsvägen, Modevägen, Henrik Palmes Allé, Natanael Beskows Väg, Sveavägen, Sveastigen, Strandvägen

På grund av omkopplingar på det kommunala vattenledningsnätet måste kortare provavstängningar av vattenleveransen utföras på adresserna ovan. Provavstängningarna kommer att ske mellan klockan 08:00 och 15:00 den 16/6, 17/6 samt 18/6.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning: Stockholmsvägen 119-122, Henrik Palmes Allé 1-3, Natanael Beskows väg 2-8, Sveavägen 1-11 , Sveastigen 5-9

På grund av ett arbete på det kommunala vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt tisdagen den 23 juni från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 14:00. Läs mer
Läs mer

Djursholm

Inverness: Vi säkrar bergsslänten vid strandpromenaden

Under vecka 27-28 rensar och förstärker vi bergsslänten utmed strandpromenaden i Inverness.
Läs mer

Stocksund

Lindvägen 1/Rosornas väg: Begränsad framkomlighet

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid korsningen Lindvägen 1 /Rosornas väg. Begränsad framkomlighet förekommer. Arbetet beräknas vara klart torsdag 2/7 klockan 16:00.
Läs mer

Danderyd

Brunnsvägen 1: avstängd väg

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Brunnsvägen 1. Väg avstängd mellan Breda Vägen och Sälgvägen under tiden arbetet pågår, i övrigt begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas pågå 10/8 - 13/8. 
Läs mer

Enebyberg

Fyrstigen, Samsöviken: Bryggsektioner flyttade

Under vecka 33 har fyra bryggsektioner vid Fyrstigen, Samsöviken, flyttats av tekniska kontoret. En ny sektion ska läggas på plats inom den närmsta tiden, exakt datum är inte klart.
Läs mer

Djursholm

Sportstugevägen 4: väg avstängd

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sportstugevägen 4. Vägen kommer att vara avstängd mellan den 12/8 - 14/8.
Läs mer

Danderyd

Vi förbättrar gatubelysningen på Hjördisvägen

Under kommande veckor förbättrar vi belysningen på Hjördisvägen.
Läs mer

Djursholm

Samsöviken: Vi undersöker sjöbotten

Under september genomförs en bottenundersökning i vattnet utanför Strandvägen i Djursholm. Arbete görs under vecka 37 och 38.
Läs mer

Djursholm

Vendevägen: Vi asfalterar gång- och cykelbanan

Under hösten får gång- och cykelbanan utefter Vendevägen mellan Rindavägsrondellen och Mörbyledsrondellen ny beläggning.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Norrenergi: Värme och vatten stängs av i Mörbyområdet

Norrenergi informerar om ett planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen.
Läs mer

Danderyd

Dianavägen: Reparationsarbete på VA-ledningar

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Dianavägen mellan Bergstigen och Egilsvägen i Stocksund.
Läs mer

Stocksund

Sveavägen: Arbete på det kommunala VA nätet pågår

Ett arbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sveavägen 10 i Djursholm.  Vägen är avstängd där arbetet utförs.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning 25/9: Kungsvägen /Villavägen och Apelvägen/Gårdsvägen

Uppgradering av en vattentrycksstegring kommer att utföras och därför kan vissa avonnenter i Stocksund/Långängen uppleva dåligt eller inget vattentryck under ca 30 minuter mellan kl 09:00 och 11:00 fredag den 25/9 2020.
Läs mer

Djursholm Stocksund

Avbrott i vattenleveransen Kungsvägen/Villavägen samt Apelvägen/Gårdsvägen

Avbrott i vattenleveransen vid tryckstegringsstationerna på grund av arbeten på det allmänna vattennätet. Kungsvägen/Villavägen, Stocksund, kl.09:00 ca: 20 – 30 min. samt Apelvägen/Gårdsvägen, Djursholm, kl.10:00 ca: 20 – 30 min.
Läs mer

Djursholm Stocksund

Kårevägen: Vi byter 300 m vattenledning

Under oktober gör vi underhållsarbete på det kommunala VA-nätet vid Kårevägen.
Läs mer

Vi målar om cykelstråket vid Danderyds sjukhuset

Nu målar vi cykelbanan vid Danderyds sjukhus blå för att den ska synas tydligt för fotgängare och minska risken för olyckor.
Läs mer

Danderyd

Spillvatten i Stora Värtan efter driftstörning

Orenat spillvatten har runnit ut i Stora Värtan efter en driftstörning i en pumpstation vid Samsöviken. Vi avråder från bad i området.
Läs mer

Djursholm

Svanholmsparken: Vi byter kabel till belysningen

Med start 21 oktober byter vi ut kablarna till belysningen i Svanholmsparken. Kablarna i parken är gamla och känsliga för väta. De byts ut för att belysningen i parken ska bli mer driftsäker.
Läs mer

Stocksund

Bättre flyt vid Skogsviks strand

Nu renoverar tekniska kontoret landfundament och byter ut två gamla bryggor vid Skogsviks strand. Vi förbättrar också gångvägen för bättre framkomlighet.
Läs mer

Danderyd

Ranängen: Vi tar markprover

Vi gör just nu en geoteknisk undersökning på området vid Ranängens Båtklubb. Borriggar finns på platsen för att ta markprover.
Läs mer

Djursholm

Ymervägen 8-16A: Akut vattenavstängning

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet på Ymervägen kommer vattnet att vara avstängt idag den 5 November.
Läs mer

Djursholm

Stocksund: Planerad vattenavstängning/lågt tryck 12 november

På grund av ett underhållsarbete på det kommunala VA-nätet torsdag 12 november mellan cirka klockan 9 och 13 kommer delar av Stocksund att kunna uppleva dåligt vattentryck och/eller inget vatten alls.
Läs mer

Stocksund

Enebyberg: E.ON gräver ner nya elkablar

Det kommer in en del frågor till kommunen om det större grävarbete som pågår i Enebyberg. Det är energibolaget E.ON och deras entreprenör ATS som gräver ner elkabel och bygger om elstationer.
Läs mer

Enebyberg

Västra Djursholm: Vi gräver ut diken för bättre avrinning

Under fyra veckor gräver vi utmed vägkanten i västra Djursholm. Arbetet är en viktig åtgärd för att vatten ska rinna bort från vägen/vägkroppen på ett bättre sätt.
Läs mer

Djursholm

Bråvallavägen: Vi sätter upp ny gatubelysning

Nu monterar vi ny gatubelysning utmed Bråvallavägen. Det gäller sträckan från järnvägsövergången vid Ymervägen till Danderydsvägen.
Läs mer

Djursholm

Vintervägen: Begränsad framkomplighet pga VA-arbete

Begränsad framkomlighet utanför Vintervägen 7 23-25 november.
Läs mer

Långbackavägen: VA-arbete på kommunala VA-nätet

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Långbackavägen 27. Det är begränsad framkomlighet på platsen.
Läs mer

Busstorget: Vi reparerar VA-ledningar

Vi reparerar VA-ledningar vid Golfbanevägen och busstorget i Mörby centrum under onsdagen 2020-12-02.
Läs mer

Danderyd

Geotekniska undersökningar vid Sveaviken och Skärviken

Under vecka 50 och 51 genomför kommunens VA-enhet geotekniska undersökningar i området vid Sveaviken och Skärviken.
Läs mer

Djursholm

Vilans väg: Begränsad framkomlighet pga VA-arbete

På grund av ett arbete på det kommunala VA nätet utanför Vilans väg 19 förekommer begränsad framkomlighet på Vilans väg.
Läs mer

Danderyd

Behållare för textilinsamling tas bort på Vendevägen

Human Bridge behållare på Vendevägen för insamling av textil tas bort inom kort.
Läs mer

Djursholm

Kaptensbacken: Vi ersätter gamla VA-ledningar

Vi anlägger en ny ledning för spillvatten och dricksvatten (ca 70 m) utmed Kaptensbacken och i korsningen Kaptensbacken ‐ Stockbyvägen.
Läs mer

Stocksund

Renovering av lasthiss i Mörby centrum

Renovering av lasthiss nr 3 kommer att ske denna vecka (Ons - Fredag 13/1 -15/1). Under dessa dagar kommer den att vara helt avstängd.
Läs mer

Danderyd

Östra Banvägen – begränsad framkomlighet

Begränsad framkomlighet Östra Banvägen 34-44B under vecka 3-5
Läs mer

Enebyberg

Angantyrvägen/Urdavägen: begränsad framkomlighet på grund av VA-arbeten

Korsningen Angantyrvägen/Urdavägen har begränsad framkomlighet på grund av VA-arbete.
Läs mer

Djursholm

Agnevägen 1-10

Akut arbete pågår på Agnevägen och vägen är avstängd. Agnevägen 5A, 8 och 10 är utan vatten. Vattnet beräknas vara tillbaka klockan 16:00. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.
Läs mer

Ringbacken och Föreningsvägen: Akut VA-arbete

Vi arbetar för närvarande i området kring Ringbacken och Föreningsvägen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.
Läs mer

Stocksund

Ringbacken och Föreningsvägen: VA-arbete

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt från den 18 februari klockan 08:00.
Läs mer

Stocksund

Vi byter belysningsstolpar och fundament

Nu byter vi ut fundament och belysningsstolpar på flera platser i kommunen.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Nu sopar vi upp sand och grus

Varje vår ser Danderyds kommun till att sand sopas upp för att göra gator, cykel- och gångbanor säkrare och trivsammare i kommunen.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Kvarnparken: Vi byter ut parkbänkarna

Efter lång och trogen tjänst byter vi ut parkbänkarna i Kvarnparken. Upprustning sker under mars månad för att göra det mer trivsamt att vara utomhus och träffas i parken.
Läs mer

Danderyd

Domarvägen: Vägen avstängd 10 mars

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer Domarvägen (mellan Föreningsvägen och Ringen) att vara avstängd från klockan 8 den 10 mars.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Vi anlägger en boslänt för vilda bin

Vi återbrukar gammal sand från kommunens sandlådor för att anlägga en boslänt för vilda bin. Boslänten anläggs vid Rinkebyvägen, i naturmark längst upp i norr.
Läs mer

Djursholm

Trafikförändring Ekebydalsvägen: Förbud mot vänstersväng vid Roslagsbanan

Från och med den 6 april införs förbud mot vänstersväng från ån Danderydsvägen, över Roslagsbanan, och in på Ekebydalsvägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska risken för olyckor vid överfarten.
Läs mer

Djursholm

Rinkebyskogen: Vi anlägger en ny hundrastgård

Nu anlägger vi en ny hundrastgård i Rinkebyskogen. Planen är att den ska stå klar i juni 2021.
Läs mer

Danderyd

Begränsad framkomlighet på Viktor Rydbergs väg samt Ynglingavägen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet är det begränsad framkomlighet på Viktor Rydbergs väg samt Ynglingavägen. Vändplatsen avstängd i korsningen Viktor Rydbergs väg/Ynglingavägen. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra
Läs mer

Danderyd

Långängsstrand: Begränsad framkomlighet

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet för fordon och gångtrafikanter utanför Långängsstrand 9 under veckorna 12-16. 
Läs mer

Stocksund

Sindrevägen Begränsad framkomlighet

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Sindrevägen. Vattenleveransen ska inte påverkas.
Läs mer

Djursholm

Granrotsvägen: Begränsad framkomlighet pga VA-arbete

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Granrotsvägen. Vattenleveransen ska inte påverkas.
Läs mer

Enebyberg

Vi byter stolpar och kompletterar belysning

Arbeten pågår på Kassmans väg, Undangömda stigen, Lärkängens lekplats och Spindelparkens lekplats. På Kassmans väg och Undangömda stigen byts stolpar och fundament enligt kommunens underhållsplan. På Lärkängens lekplats och Spindelparkens lekplats kompletteras belysningen.
Läs mer

Danderyd

Borgenvägen: Vi renoverar pumpstation

Nu är det dags att renovera pumpstationen vid Borgenvägen. De gamla pumparna byts ut då livslängden börjar närma sig sitt slut.
Läs mer

Danderyd

Behållare för textilinsamling tas bort vid Danderyds Golfklubb

Den 13 april tas Human Bridge behållare för textilinsamling som är placerade bredvid återvinningsstationen vid Danderyds Golfklubb bort.
Läs mer

Säsong för asfaltering och beläggning

Varje år förbättrar vi beläggning och asfalt på gator i kommunen. Syftet är att vägbanorna ska hålla en god och säker standard. Arbetet startar i april.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Samlaren tas bort från Lidl, Vasavägen

Samlaren – insamlingsskåpet för smått elavfall – tas bort från Lidl på Vasavägen. Sista dag för inlämning är den 20 april.
Läs mer

Kårevägen etapp 2: Vi renoverar vattenledning

Under kommande veckor renoverar vi vattenledningen mellan Kårevägen 16 och korsningen mot Fafnervägen.
Läs mer

Djursholm

Vi byter belysningsstolpar och fundament

Nu byter vi ut fundament och belysningsstolpar på Vasseurs väg, Västerviksvägen/Barstigen och Tjäderstigen
Läs mer

Danderyd

Inverness: Vi rustar upp lekplatsen

Under 2021 är det dags att rusta upp lekplatsen i Inverness.
Läs mer

Stocksund

Anna Whitlocks park: Fokus på tillgänglighet och biologisk mångfald

Som en del av Danderyds demokratijubileum anläggs en ny park vid Vendevägen/Sköldvägen i Djursholm. På denna sida kan du läsa om anläggningsarbetet och vad som händer på platsen.
Läs mer

Djursholm

Svenska Kraftnät borrar vid Mörby

Svenska Kraftnät provborrar vid ventilationsschakt Mörby den 27-28 april. Bergprofilen undersöks genom borrning av ett femtontal hål. Ett körfält på Mörby Gårdsväg kommer att vara tillfälligt avstängt när det sker.
Läs mer

Danderyd

Skogsviksvägen: Vi rustar upp lekplatsen

Under 2021 är det dags att rusta upp lekplatsen på Skogsviksvägen.
Läs mer

Mörby C: Gallring av parkmark

Vi har gallrat och gjort en lätt beskärning vid parkmarken invid Golfbanevägen i Mörby C.
Läs mer

Danderyd

Gropen: Vi anlägger nya parkeringsplatser

Kommunen anlägger nya parkeringsplatser i området kallat Gropen, vid Kyrkogårdsvägen. Parkeringstiden blir 4 timmar med P-skiva mellan 8–18. Arbetet sker i två etapper i mars samt juni.
Läs mer

Danderyd

Rinkebyskogen: Vi gallrar träd

Vi gallrar skuggande träd i det östra skogsbrynet i Rinkebyskogen. Insatsen görs för att få ner mer ljus till de äldre öppna och halvöppna markerna i Enebyberg.
Läs mer

Enebyberg

Enebyberg: Vi inspekterar bullerskärmarna

Under vecka 22-24 inspekterar och mäter vi vid bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen. Arbetet innebär att vi behöver beträda tomter i området.
Läs mer

Enebyberg

Strandvägen: Vi drar kabel till pumpstationen

Vi gräver för att dra en ny signal- och elkabel mellan pumpstation P104 i Samsöparken och pumpbrunn vid Strandvägen.
Läs mer

Djursholm

Höga vattenflöden i kommunen

Med anledning av det ihållande regnet är det just mycket höga flöden av vatten i kommunen.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Enebyberg: Vi anlägger en boulepark

Med start 1 juni förvandlar vi en grusplan i Enebyberg till en trivsam boulepark med plats för umgänge och spontanidrott. Boulebanor och parkmöbler är tillgängliga redan nu, parken i sin helhet står klar i slutet av sommaren.
Läs mer

Enebyberg

Avrådan från bad upphävt

De analyser av badvattenkvaliteten som gjorts i veckan visar att vattnet är badbart och att avrådan från bad i våra hav och sjöar därmed är upphävt.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Ras vid banvall efter höga vattenflöden

Efter det ihållande regnet under vecka 21 har det blivit ett ras i banvallen för Roslagsbanan vid Ösbyvägen, i höjd med Ekebysjön. SL bevakar området.
Läs mer

Djursholm

Enebyberg: Vi gräver och byter belysningsstolpar

Nu byter vi ut fundament och belysningsstolpar på Fabelvägen, Sagovägen och Ellavägen.
Läs mer

Enebyberg

Nu går det att bada vid Svanholmen igen

Badvattnet är nu godkänt för bad.
Läs mer

Stocksund

Förseningar i avfallshämtning

På grund av att en av sopbilarna står på verkstad för reparation är det för närvarande förseningar i avfallshämtningen.
Läs mer

Sjöbergsvägen: Vi gräver och byter belysningsstolpar

I sommar byter vi ut fundament och belysningsstolpar på Sjöbergsvägen.
Läs mer

Danderyd

Enebyberg: Vi justerar vägmärken vid Enebybergs skola

Under våren justerar vi vägskyltar på Skolvägen, Västerängsvägen, Gethagsvägen och Björkvägen.
Läs mer

Enebyberg

Vi rustar upp gatubelysningen på Örtvägen och Krusbärsstigen

Vi rustar upp gatubelysningen på Krusbärsstigen och Örtvägen för att belysningen ska fungera felfritt och lysa upp gatorna under årets mörka årstider.
Läs mer

Stocksund Danderyd

Vi rustar upp gatubelysningen på Terassvägen, Konvaljestigen och Harvägen

Vi rustar upp gatubelysningen på Terassvägen, Konvaljestigen och Harvägen för att belysningen ska fungera felfritt och lysa upp gatorna under årets mörka årstider.
Läs mer

Stocksund

Gethagsvägen: Vattenfall flyttar ledning

Vattenfall informerar om att de flyttar en ledning vid Gethagsvägen.
Läs mer

Enebyberg

Spillvatten i Nora å efter avbrott i pumpstation

Pumpstationen för spillvatten vid Borgenvägen i Nora är strömlös sedan onsdag förmiddag 23 september. Detta innebär att spillvatten har breddat över i Nora å som rinner ut i Edsviken vid Skogsviks båtklubb.
Läs mer

Danderyd