Driftinformation

Varje vecka, året runt görs underhållsarbete i vår kommun. Här hittar du tillfälliga driftstörningar och insatser som pågår just nu. Under fliken Planerade arbeten ser du vad som är planerat framöver.

Filtrera på kategori

Här kan du se aktuella störningar i vattenleveransen

Du som har ett VA-abonnemang och har en mobiltelefon skriven på din adress får automatiskt ett SMS om din fastighet berörs av en akut störning i vattenleveransen eller annat ledningsarbete. Du kan också se status för driftstörningar på webben.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Byggnation vid Vendevägen kan tillfälligt påverka passerande

Danderyds kommun bygger ett korttidsboende i Djursholm. Vi möjliggör på så sätt för våra äldre att få vård närmare hemmet och underlättar för anhöriga att vara delaktiga.
Läs mer

Djursholm

Lagning av potthål pågår

I takt med mildare väder, när snö och is smälter bort, så syns skador på vägnätet tydligare. Därför håller kommunens entreprenör som bäst på att laga de värsta potthålen i vägarna.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg
Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Mörbyplan: Gående hänvisas att följa byggskyltning

Mörby centrum ska bygga om västra entrén. Framkomligheten på Mörbyplan påverkas.
Läs mer

Danderyd
Svarta ledningar i uppgrävt dike.

Utbyte av vattenledningar på Dalkarlsvägen

Från och med den 15 april kommer kommunen att ta upp arbetet med att byta ut ledningar för vatten, spill- och dagvatten på Dalkarlsvägen. Arbetsgången har kantats av överraskningar i marken vilket gör att planerat arbete tar längre tid. Detta är något som ofta händer i markentreprenader och vi arbetar hårt för att ha så god framdrift som möjligt och minimera påverkan för er boende.
Läs mer

Djursholm

Byggnation av garage, Bielkevägen 2

Danderyds kommun bygger ett garage och en vattenkiosk som kan användas i kristider. Platsen för byggnationen är Bielkevägen 2 i Djursholm.
Läs mer

Djursholm

Östra Skogsviksvägens lek får ny lekutrustning

Klätterställningen i Östra Skogsviksvägens lek kommer att bytas ut och ersättas med ny lekutrusning. Den nya lekutrustningen kommer att bytas ut under september.
Läs mer

Danderyd

Nu är det dags för kommunen att klippa gräs

Nu är det dags för kommunen att klippa gräs. Men hur klipps det egentligen? Här är en guide!
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg
Flicka dricker vatten på ute servering

Tips och råd vid värmebölja

Just nu är det varmt ute. Ihållande perioder av värme under sommaren kan både orsaka hälsoproblem och påverka hur vi behöver bete oss. Här ger vid råd och tips vid värmebölja.
Läs mer

Ny servicebyggnad på Enebybergs IP

En ny servicebyggnad byggs på Enebybergs IP och den nuvarande kommer att rivas.
Läs mer

Enebyberg

Klipp häcken för säkerhets skull

Just nu växer det så det knakar i trädgårdarna i kommunen. Gör en enkel koll vid din fastighet och se till att häckar och buskage inte skymmer. På bilden ser du vilka mått som gäller för växtlighet mot gata.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Inga planerader driftstörningar hittades.

Golfvägen/Mörbygårdsvägen: Vi åtgärdar gatubeläggningen

Vi behöver laga sättningar på gatubeläggningen vid Mörbygårdsvägen och Golfvägen 1-3. Kommunens entreprenör kommer vid ett fåtal tillfällen att stänga av delar av gång- och cykelbanan samt körbanan för att åtgärda brister.
Läs mer

Danderyd

Framnäsviken: Vi utvecklar parkområdet vid hamnplan

Danderyd har en lång kustlinje - en fantastisk tillgång såväl som ett stort ansvar. Kommunen underhåller och rustar löpande upp delar av strandpromenaden för att kajer och promenadstråk ska hålla fin standard. Framöver kommer vi utveckla hamnplanen vid Framnäsviken till en park.
Läs mer

Djursholm
Led-gatlykta vid Strandvägen i Djursholm.

Kontroll av belysning

Under november påbörjas arbetet med kontroll av belysningen i kommunen. Arbetet innebär bland annat att vissa tester kommer att utföras, vilket betyder att belysningen till viss del kommer att tändas upp under dagtid. Detta ingår alltså i kontrollen och du behöver inte felanmäla detta till kommunen.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Röktest i dag- och spillvattennätet, Djursholm

Under v. 12 till 26 gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet i Djursholm. Testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar. Röken är helt ofarlig.
Läs mer

Djursholm

Parkupprustning Kvarnparken

Blomsterprakt, ny promenadslinga, fler sittplatser, lekfulla inslag och en glänta med en gyllene sten. Allt detta kan ni snart åtnjuta i lummiga och trivsamma Kvarnparken!
Läs mer

Danderyd

Nytt väderskydd i Cedergrenska parken

Nu får Cedergrenska parken sitt första väderskydd. Det är en söt liten paviljong i form av en hexagon, som anläggs i Grankärret.
Läs mer

Stocksund

Svanholmsparken får ny lekutrustning

Klätterställningen i Svanholmsparken kommer att bytas ut och ersättas med en så kallad "viper", se bild. Det är en "gunga" av det större formatet som vi hoppas alla leksugna kommer att uppskatta.
Läs mer

Stocksund
Vägarbetare arbetar med att dra en ny väg.

Arbete i gata - Västra Banvägen

Gatuarbeten kommer att pågå på Västra Banvägen i höjd med Gethagsvägens gångtunnel. Arbetet påbörjas preliminärt onsdagen den 22 maj och förväntas pågå i två veckor. Arbetet sker i SL:s regi. 
Läs mer

Enebyberg

Vi anlägger pop-up-park i Mörby C

Under maj 2024 kommer arbetet påbörjas med att anlägga en tillfällig, så kallad ”pop-up-park”, i anslutning till Mörbyparken/Mörbyplan. Arbetet startar den 13 maj.
Läs mer

Danderyd

Vattenförbrukningen är hög – uppmaning att spara vatten

Det går åt mycket dricksvatten i norra Storstockholm just nu. Norrvatten som producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm går nu ut med en uppmaning till privatpersoner och verksamheter om att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg
En person tvättar händerna under rinnande vatten från vattenkran i kök.

Test av grundvatten

Norrvatten genomför testkörning av Ulriksdals grundvattenverk till och med som längst 31 maj för att säkerställa verkets funktion och undersöka hur mycket vatten verket kan leverera. 
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg
Ledbelysning

Belysningsarbete på Skolvägen

Kommunen utför ett belysningsarbete på Skolvägen i Enebyberg. Arbetet inkluderar utbyte av kabel, belysningsstolpar och fundament.
Läs mer

Enebyberg
Sandsopning på villagata.

Nu sopas gatorna i kommunen

Nu har sandsopningen av våra gator startat. Ett säkert och efterlängtat vårtecken. Arbetet är vanligtvis klart i början av maj, men räkna med att det kan dröja till omkring den 15 maj beroende på eventuell nederbörd i april.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg
Ledbelysning

Belysningsarbete Lundblads väg

Kommunen utför ett belysningsarbete på Lundblads väg. Arbetet inkluderar utbyte av kabel, belysningsstolpar och fundament.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenläcka Svalnäsvägen

En akut vattenläcka har upptäckts vid Svalnäsvägen, reparationsarbete pågår. Under arbetets gång kommer Svalnäsvägen 20B, 22, 24, 26, 27, 29 & 31 att vara utan vatten, även abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt vattentryck och/eller missfärgat vatten.
Läs mer

Djursholm

Mörbyleden: Byggnation vid köpcentret kan störa trafiken

Framkomligheten för trafiken på Mörbyleden påverkas av köpcentrets ombyggnad. Välj om möjligt en annan väg.
Läs mer

Danderyd

Arbete i gata på Vendevägen – stoppförbud längs Gudmundvägen

Vi byter flera läckande vattenventiler som ligger under gatan i korsningen Vendevägen-Auravägen. Bussar kommer att ledas om från Vendevägen till Gudmundvägen. För att bussarna ska få plats att mötas behöver vi införa stoppförbud längs Gudmundvägen. Från och med 13 mars kommer Vendevägen vara avstängd i ena riktningen, följ skyltning på platsen.
Läs mer

Djursholm

Oljeläcka Näsbyviken

En oljeläcka inträffade tidigare i veckan i Näsbyviken. Räddningsinsats har skett, men det finns risk för att olja finns kvar. Avrådan från hundbad och bad i allmänhet gäller.
Läs mer

Djursholm

Tranholmsbron flyttas den 15 april 2024

En pontonbro kopplar samman Tranholmen och fastlandet från november till april. Övrig tid under skolterminen trafikeras ön av en skolbåt som skjutsar elever som bor på ön.
Läs mer

Stocksund

Renovering av spårområde Danderydsvägen

Med start tisdagen den 2 april kommer renovering av spårområdet vid Roslagsbanans övergång på Danderydsvägen att påbörjas. Övergången stängs i tre dygn för att arbeten ska kunna utföras, trafiken hänvisas till närliggande vägar, se skyltning på plats.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Kajen Samsöviken repareras

Nässelgrundet Anläggning AB har fått i uppdrag av Danderyds kommun att åtgärda trädäcket på hamnen i Samsöviken. Arbetet påbörjades i januari 2024 och beräknas vara slutfört under mars.
Läs mer

Djursholm

Byte av plåttak

Vi byter plåttaket på pumpstationen Hamnplan i Djursholm. Arbetet startar i januari 2024 och ska vara klart i mars 2024.
Läs mer

Djursholm
En person tvättar händerna under rinnande vatten från vattenkran i kök.

Akut vattenläcka vid Ringvägen

En akut vattenläcka har upptäckts vid Ringvägen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.
Läs mer

Enebyberg

Nedtagning av träd längs Vendevägens allé

Under vecka 12 kommer 8 skadade träd att fällas längs Vendevägens allé. Kommunen har haft kontakt med Länsstyrelsen och fått tillstånd för nedtagningen. Alla träd kommer att ersättas.
Läs mer

Så här halkbekämpar och snöröjer vi i Danderyd

Just nu är det väldigt halt på alla typer av vägar och torg. Vi arbetar för fullt med halkbekämpning i hela kommunen. Här hittar du information om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning i Danderyds kommun, vilka vägar som är prioriterade och vad du som fastighetsägare själv har för ansvar.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Akut vattenläcka Auravägen

Vi har upptäckt en akut vattenläcka vid Auravägen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.
Läs mer

Djursholm

Gul vädervarning: Vind i kombination med snöfall

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall. Varningen omfattar de ostligaste delarna av Uppland, Sörmland och Östergötland och gäller till och med 4 januari kl. 12.00.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Fullt pådrag på snöröjningen

Alla våra snöröjare är ute och jobbar för fullt med plogning och sandning för att du ska komma fram på vägarna.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Mörbygårdsvägen/Golfvägen: Vi rustar upp utemiljöerna

Det pågår upprustning av vattenledningsnätet längs med Mörbygårdsvägens södra sida. Vi kommer under november och framåt återställa och nyanlägga planteringar kring den nya pumpstationen vid Golfvägen 1.
Läs mer

Danderyd

Trädfällning Altorpsskogen

Danderyds kommun strävar hela tiden efter att bevara och förvalta våra gröna miljöer och naturområden.
Läs mer

Djursholm

Testet av grundvatten i kranen är slutfört

Testkörningen av Ulriksdals grundvattenverk har avbrutits. Dricksvattnet levereras åter som vanligt från Görvälnverket, som tar in ytvatten från Mälaren. Norrvatten planerar för att genomföra en ny testkörning längre fram.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Säsong för asfaltering och beläggning

Varje år förbättrar vi beläggning och asfalt på gator i kommunen för att de ska hålla god och säker standard. Beläggningsarbetet startar i april varje år och avslutas när det är cirka 5 grader i marken.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Konstaterad fågelinfluensa i Danderyd

Under våren har ovanligt många döda rävar observerats i kommunen. Analysresultat från SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) visar att rävarna har varit smittade av fågelinfluensa. Ha din hund och dess nos under uppsikt.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Station Ösby Djursholm: SL rustar upp bron

Under sommaren 2023 rustar SL/Trafikförvaltningen upp bron vid station Djursholm Ösby. Det innebär att cykelparkeringen under bron flyttas tillfälligt.
Läs mer

Djursholm
Gratisbild fri att använda från Pexels

Upphävt eldningsförbud i Danderyds kommun

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 7 juli 2023.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Vi rustar upp rondellen på Stockholmsvägen

Vi rustar upp rondellen på Stockholmsvägen vid Stocksunds entré och behöver utför grävarbeten. Hjälp oss genom att visa hänsyn och dämpa hastigheten.
Läs mer

Stocksund
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.

Mörby centrum: Nu rustar vi upp park och torg

Nya mötesplatser, trivsamma och gröna stråk, bättre tillgänglighet och en mer välkomnande miljö. Det är planen när kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum.
Läs mer

Danderyd

Strandpromenaden: Stenläggning och ny belysning vid Germaniaviken

Danderyd har en lång kustlinje - en fantastisk tillgång såväl som ett stort ansvar. Kommunen underhåller och rustar löpande upp delar av strandpromenaden runt kommunen för att kajer och promenadstråk ska hålla fin standard. Under 2022-2023 får sträckan vid Germaniaviken ett lyft.
Läs mer

Djursholm

Spillvatten läckt vid Sätra äng

Spillvatten har breddat ut vid Sätra äng efter ett stopp i spillvattenledning på platsen.
Läs mer

Danderyd
Påskpynt i rondell i Mörby c

Dags för påskdekor

I samband med påsken dekorerar vi Danderyd med harar, ägg och annat som hör till.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Skicka en kärlekshälsning från Danderyd

Kärlek i luften! I samband med Alla hjärtans dag pryder vi Danderyd med hjärtan.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Strandpromenaden: Vi rustar upp vid Bengt Färjares väg

Danderyd har en lång kustlinje - en fantastisk tillgång såväl som ett stort ansvar. Kommunen underhåller och rustar löpande upp delar av strandpromenaden runt kommunen för att kajer och promenadstråk ska hålla god standard. Under 2022 får sträckan vid Bengt Färjares väg ett lyft.
Läs mer

Stocksund

Germaniaparken: Nu får parken en ny paviljong

Varje år underhåller kommunen parker och offentliga platser för att de ska hålla en fin standard, uppmuntra till aktivitet och sätta guldkant på vardagen i kommunen. Nu ska Germaniaparken få en ny paviljong med sittplatser. Paviljongen ramas in av klätterrosor och lökplantering för att skapa en lummig oas.
Läs mer

Stocksund

Dags för julgranar och julbelysning

Nu är det jul igen och dags att dekorerar våra parker och utemiljöer i kommunen med julgranar, tomteluvor och julbockar med mera. Kommunens julbelysning har LED-lampor vilket gör att den är energisnål.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Status för lövstädningen 2022

Sopning och upptagning av löv görs varje höst. Insatsen är en viktig åtgärd inför vinterns halkbekämpning. Exakt startdatum är väldigt beroende på väder och vind.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg
Exempel på almar som fått almsjuka.

Arborister fäller almar som drabbats av almsjukan

Ett antal almar i Danderyds kommun har fått almsjuka. För att förhindra att almsjukan sprider sig vidare till andra almar har kommunen under våren fällt några av de angripna almarna. Under hösten fortsätter arbetet med att bevaka almar och ta ner några drabbade träd.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Svanholmsparken: Nu är upprustningen klar

Varje år underhåller kommunen parker och offentliga platser för att de ska hålla en bra standard, uppmuntra till aktivitet och sätta guldkant på vardagen i kommunen. Under hösten har Svanholmsparken fått ett lyft.
Läs mer

Stocksund

Enebyberg: Vi anlägger en boulepark

Med start 1 juni förvandlar vi en grusplan i Enebyberg till en trivsam boulepark med plats för umgänge och spontanidrott. Boulebanor och parkmöbler är tillgängliga redan nu, parken i sin helhet står klar i slutet av sommaren.
Läs mer

Enebyberg

Rinkebyskogen: Vi anlägger en ny hundrastgård

Nu anlägger vi en ny hundrastgård i Rinkebyskogen. Planen är att den ska stå klar i juni 2021.
Läs mer

Danderyd

Granrotsvägen: Begränsad framkomlighet pga VA-arbete

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Granrotsvägen. Vattenleveransen ska inte påverkas.
Läs mer

Enebyberg

Sindrevägen Begränsad framkomlighet

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Sindrevägen. Vattenleveransen ska inte påverkas.
Läs mer

Djursholm

Enebyberg: E.ON gräver ner nya elkablar

Det kommer in en del frågor till kommunen om det större grävarbete som pågår i Enebyberg. Det är energibolaget E.ON och deras entreprenör ATS som gräver ner elkabel och bygger om elstationer.
Läs mer

Enebyberg

Vi anlägger en boslänt för vilda bin

Vi återbrukar gammal sand från kommunens sandlådor för att anlägga en boslänt för vilda bin. Boslänten anläggs vid Rinkebyvägen, i naturmark längst upp i norr.
Läs mer

Djursholm

Ringbacken - vägen avstängd

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vägen vara avstängd den 2-3 mars. Ringbacken är avstängd mellan Kronovägen och Ringbacken med begränsad framkomlighet.
Läs mer

Danderyd

Ringbacken och Föreningsvägen: VA-arbete

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt från den 18 februari klockan 08:00.
Läs mer

Stocksund

Ringbacken och Föreningsvägen: Akut VA-arbete

Vi arbetar för närvarande i området kring Ringbacken och Föreningsvägen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.
Läs mer

Stocksund

Kaptensbacken: Vi ersätter gamla VA-ledningar

Vi anlägger en ny ledning för spillvatten och dricksvatten (ca 70 m) utmed Kaptensbacken och i korsningen Kaptensbacken ‐ Stockbyvägen.
Läs mer

Stocksund

Angantyrvägen/Urdavägen: begränsad framkomlighet på grund av VA-arbeten

Korsningen Angantyrvägen/Urdavägen har begränsad framkomlighet på grund av VA-arbete.
Läs mer

Djursholm

Östra Banvägen – begränsad framkomlighet

Begränsad framkomlighet Östra Banvägen 34-44B under vecka 3-5
Läs mer

Enebyberg

Vattenavstängning Kevinge strand 5/1

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Kevinge Strand 5-45 den 5 januari från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 19:00.
Läs mer

Danderyd

Skogsviksvägen, Rönnstigen och Kvarnparksvägen: Akut vattenavstängning måndag 4/1

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Skogsviksvägen, Rönnstigen och Kvarnparksvägen den 4 januari från klockan 10:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 20:00.
Läs mer

Akut vattenavstängning: Kevinge strand 43 + 45

På grund av ett akut arbete på det kommunala VA nätet utanför Kevinge Strand 45 kommer vattnet att vara avstängt på Kevinge strand 43 och 45. Vattnet beräknas åter c:a kl 19.00.
Läs mer

Västra Djursholm: Vi gräver ut diken för bättre avrinning

Under fyra veckor gräver vi utmed vägkanten i västra Djursholm. Arbetet är en viktig åtgärd för att vatten ska rinna bort från vägen/vägkroppen på ett bättre sätt.
Läs mer

Djursholm

Vilans väg: Begränsad framkomlighet pga VA-arbete

På grund av ett arbete på det kommunala VA nätet utanför Vilans väg 19 förekommer begränsad framkomlighet på Vilans väg.
Läs mer

Danderyd

Bråvallavägen: Vi sätter upp ny gatubelysning

Nu monterar vi ny gatubelysning utmed Bråvallavägen. Det gäller sträckan från järnvägsövergången vid Ymervägen till Danderydsvägen.
Läs mer

Djursholm

Busstorget: Vi reparerar VA-ledningar

Vi reparerar VA-ledningar vid Golfbanevägen och busstorget i Mörby centrum under onsdagen 2020-12-02.
Läs mer

Danderyd

Långbackavägen: VA-arbete på kommunala VA-nätet

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Långbackavägen 27. Det är begränsad framkomlighet på platsen.
Läs mer

Kårevägen: Akut arbete på VA-nätet

Information från Veolia.
Läs mer

Vintervägen: Begränsad framkomplighet pga VA-arbete

Begränsad framkomlighet utanför Vintervägen 7 23-25 november.
Läs mer

Norrhagsvägen och Trädgårdsvägen: Vattenavstängning och avstängd gata

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Norrhagsvägen 1-10B samt Trädgårdsvägen 6-13 den 11 november från klockan 08:00.
Läs mer

Ranängen: Vi tar markprover

Vi gör just nu en geoteknisk undersökning på området vid Ranängens Båtklubb. Borriggar finns på platsen för att ta markprover.
Läs mer

Djursholm

Stocksund: Planerad vattenavstängning/lågt tryck 12 november

På grund av ett underhållsarbete på det kommunala VA-nätet torsdag 12 november mellan cirka klockan 9 och 13 kommer delar av Stocksund att kunna uppleva dåligt vattentryck och/eller inget vatten alls.
Läs mer

Stocksund

Ymervägen 8-16A: Akut vattenavstängning

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet på Ymervägen kommer vattnet att vara avstängt idag den 5 November.
Läs mer

Djursholm

Svanholmsparken: Vi byter kabel till belysningen

Med start 21 oktober byter vi ut kablarna till belysningen i Svanholmsparken. Kablarna i parken är gamla och känsliga för väta. De byts ut för att belysningen i parken ska bli mer driftsäker.
Läs mer

Stocksund

Kårevägen: Vi byter 300 m vattenledning

Under oktober gör vi underhållsarbete på det kommunala VA-nätet vid Kårevägen.
Läs mer

E18: Trafikverket bygger bussfiler

Trafikverket anlägger nya bussfiler på E18. Den första etappen Stocksund till Lahäll beräknas vara klar under hösten 2020.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Akut reparationsarbete på VA-nätet

På grund av ett akut reparationsarbete på det kommunala dricksvattennätet vid Sätraängsvägen 92 kommer vattnet att vara avstängt den 22 oktober från klockan 08:00, begränsad framkomlighet kan förekomma. Berörda adresser är Sätraängsvägen, Kvarnvägen, Pilvägen och Rystigen. 
Läs mer

Danderyd

Akut reparationsarbete på VA-nätet klockan 09:00-10:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer flera abonnenter i området Stocksund att uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.
Läs mer

Stocksund

Vendevägen: Vi asfalterar gång- och cykelbanan

Under hösten får gång- och cykelbanan utefter Vendevägen mellan Rindavägsrondellen och Mörbyledsrondellen ny beläggning.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Spillvatten i Stora Värtan efter driftstörning

Orenat spillvatten har runnit ut i Stora Värtan efter en driftstörning i en pumpstation vid Samsöviken. Vi avråder från bad i området.
Läs mer

Djursholm

Vi målar om cykelstråket vid Danderyds sjukhuset

Nu målar vi cykelbanan vid Danderyds sjukhus blå för att den ska synas tydligt för fotgängare och minska risken för olyckor.
Läs mer

Danderyd

Giftig algblomning i Edsviken

Just nu är det algblomning i Edsviken som vi misstänker kan innehålla giftiga cyanobakterier.
Läs mer

Danderyd Enebyberg

Vråkstigen, Östra banvägen: Akut arbete på VA-nätet

Information från Veolia.
Läs mer

Vattenavstängning 25/9: Kungsvägen /Villavägen och Apelvägen/Gårdsvägen

Uppgradering av en vattentrycksstegring kommer att utföras och därför kan vissa avonnenter i Stocksund/Långängen uppleva dåligt eller inget vattentryck under ca 30 minuter mellan kl 09:00 och 11:00 fredag den 25/9 2020.
Läs mer

Djursholm Stocksund

Avbrott i vattenleveransen Kungsvägen/Villavägen samt Apelvägen/Gårdsvägen

Avbrott i vattenleveransen vid tryckstegringsstationerna på grund av arbeten på det allmänna vattennätet. Kungsvägen/Villavägen, Stocksund, kl.09:00 ca: 20 – 30 min. samt Apelvägen/Gårdsvägen, Djursholm, kl.10:00 ca: 20 – 30 min.
Läs mer

Djursholm Stocksund

Sveavägen: Arbete på det kommunala VA nätet pågår

Ett arbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sveavägen 10 i Djursholm.  Vägen är avstängd där arbetet utförs.
Läs mer

Djursholm

Samsöviken: Vi undersöker sjöbotten

Under september genomförs en bottenundersökning i vattnet utanför Strandvägen i Djursholm. Arbete görs under vecka 37 och 38.
Läs mer

Djursholm

Norrenergi: Värme och vatten stängs av i Mörbyområdet

Norrenergi informerar om ett planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen.
Läs mer

Danderyd

Dianavägen: Reparationsarbete på VA-ledningar

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Dianavägen mellan Bergstigen och Egilsvägen i Stocksund.
Läs mer

Stocksund

Vi förbättrar gatubelysningen på Hjördisvägen

Under kommande veckor förbättrar vi belysningen på Hjördisvägen.
Läs mer

Djursholm

Sätra äng: Asfaltering av gångstråk och bevarande av jätteek

Under sommaren görs ett mindre underhållsarbete i Sätraängsparken. Bland annat asfalteras gång- och cykelstråk i parken. Vi renoverar också jätteekens rotsystem så att trädet ska leva i många år till.
Läs mer

Danderyd

Fyrstigen, Samsöviken: Bryggsektioner flyttade

Under vecka 33 har fyra bryggsektioner vid Fyrstigen, Samsöviken, flyttats av tekniska kontoret. En ny sektion ska läggas på plats inom den närmsta tiden, exakt datum är inte klart.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning på Rindavägen 2, 4, 6, Ösbyvägen 15 samt Angantyrvägen 1-4

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 18 augusti från klockan 15:00. Vattenleveransen beräknas vara åter kl 21:00. Under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Berörda adresser är Rindavägen 2, 4, 6, Ösbyvägen 15 och Angantyrvägen 1-4.
Läs mer

Djursholm

Akut Vattenavstängning: Rindav, Ösbyv, Agantyrv

RINDAVÄGEN, ÖSBYVÄGEN OCH AGANTYRVÄGEN 2020-08-14 Akut vattenavstängning - Rindavägen 1-6, Ösbyvägen 13 & 15, Agantyrvägen 1
Läs mer

Djursholm

Sportstugevägen 4: väg avstängd

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sportstugevägen 4. Vägen kommer att vara avstängd mellan den 12/8 - 14/8.
Läs mer

Danderyd

Brunnsvägen 1: avstängd väg

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Brunnsvägen 1. Väg avstängd mellan Breda Vägen och Sälgvägen under tiden arbetet pågår, i övrigt begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas pågå 10/8 - 13/8. 
Läs mer

Enebyberg

Fänkålsgränd: akut vattenavstängning

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 12 augusti. Under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Läs mer
Läs mer

Enebyberg

Vi förnyar gatubelysningen på Skogsviks Strand

Nu gör vi ett belysningsarbete på Skogsviks strand, Skogsviksvägen samt Robertviksvägen.
Läs mer

Danderyd

Inverness: Vi säkrar bergsslänten vid strandpromenaden

Under vecka 27-28 rensar och förstärker vi bergsslänten utmed strandpromenaden i Inverness.
Läs mer

Stocksund

Höjdvarningssytem vid Fribergabron

Kommunen har monterat ett höghöjdshinder vid Fribergabron för att förhindra höga fordon från att köra in i bron. Nu kvartstår arbete med att laga en skada i bron.
Läs mer

Danderyd

Vi förnyar gatubelysningen på Tynplan

Nu gör vi ett belysningsarbete på Tynplan.
Läs mer

Djursholm

Lindvägen 1/Rosornas väg: Begränsad framkomlighet

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid korsningen Lindvägen 1 /Rosornas väg. Begränsad framkomlighet förekommer. Arbetet beräknas vara klart torsdag 2/7 klockan 16:00.
Läs mer

Danderyd

Vattenavstängning: Stockholmsvägen 119-122, Henrik Palmes Allé 1-3, Natanael Beskows väg 2-8, Sveavägen 1-11 , Sveastigen 5-9

På grund av ett arbete på det kommunala vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt tisdagen den 23 juni från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 14:00. Läs mer
Läs mer

Djursholm

Kortare provavstängning av vattenleverans: Stockholmsvägen, Modevägen, Henrik Palmes Allé, Natanael Beskows Väg, Sveavägen, Sveastigen, Strandvägen

På grund av omkopplingar på det kommunala vattenledningsnätet måste kortare provavstängningar av vattenleveransen utföras på adresserna ovan. Provavstängningarna kommer att ske mellan klockan 08:00 och 15:00 den 16/6, 17/6 samt 18/6.
Läs mer

Djursholm

Cedergrenska parken: Vi renoverar utsiktsbergets trappa

Nu är det dags att renovera trappan som går från stranden upp till utsiktsberget i Cedergrenska parken.
Läs mer

Stocksund

Borttagning av returpappersbehållare Kevingeringen

Vid Kevingeringen har det länge stått en behållare för returpapper. Denna kommer att tas bort inom kort.
Läs mer

Bergavägen 5: avstängd pga VA-reparation

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Bergvägen. Begränsad framkomlighet och pga arbetsmiljön så kommer Bergvägen vara avstängd under tiden arbetet pågår. Arbetet beräknas pågå måndag 1/6 och tisdag 2/6.
Läs mer

Danderyd

Hallongränd, Bryggare Bergs väg: Vattnet åter

Berörda adresser: Hallongränd 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 och 66 samt Bryggare Bergs väg 2.
Läs mer

Enebyberg

Kronovägen 17 avstängd pga VA-arbete

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet startar måndag 11 maj på Kronovägen 17. Vägen kommer under arbetet att stängas för trafik. Arbetet beräknas pågå till och med fredag 15 maj.
Läs mer

Danderyd

Sunnanängsvägen: Akut VA-arbete

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sunnanängsvägen.
Läs mer

Danderyd

Klingstavägen: Vi anlägger en bredare gångbana

Nu anlägger vi en bredare gångbana på stäckan utefter Klingstavägen, mellan Edsviksvägen och Norrgårdsvägen.
Läs mer

Danderyd

Lidskjalfsvägen: Vi förbättrar gatubelysningen

Nu byter vi belysningskabel och förbättrar gatubelysningen på Lidskjalfsvägen. Arbete börjar vecka 16 och beräknas vara klart vecka 19.
Läs mer

Djursholm

Störningar i trädgårdsavfallshämtningen

På grund av störningar i trädgårdsavfallshämtningen kommer delar av dagens trädgårdskörning skjutas fram till imorgon.
Läs mer

Bråvallavägen: Vi anlägger bredare gångbana

Vi anlägger en bredare gångbana utmed Bråvallavägen för att förbättra trafiksäkerheten i området.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på VA-nätet: Ringen 42

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Ringen 42.
Läs mer

Stocksund

Sveavägen 38: Reparationsarbete på VA-nätet

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sveavägen 38.
Läs mer

Djursholm

Trudvangsvägen: Vi förbättrar gatubelysningen

Vi byter kabel till gatubelysningen på Trudvangsvägen.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på VA-nätet vid Herrgårdsvägen 15

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Herrgårdsvägen 15. Begränsad framkomlighet kan förekomma.
Läs mer

Danderyd

E.ON gräver ner ny elkabel i marken

Många hör av sig och undrar om det större grävarbetet som pågår i kommunen. Det är E.ON och deras entreprenör ATS som gräver ner elkabel.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på VA-nätet: Gamla kyrkvägen 33

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Gamla kyrkvägen 33.
Läs mer

Danderyd

Reparationsarbete på VA-nätet: Östbovägen 13

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Östbovägen 13.
Läs mer

Danderyd

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid korsningen Germaniavägen/Strandvägen

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid korsningen Germaniavägen/Strandvägen tisdag 10 mars. Arbetet beräknas vara avslutat kl 19:00 tisdag 10 mars. Under tiden arbetet pågår kan abonnenter i området uppleva missfärgat vatten. Begränsad framkomlighet förekommer.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på VA-nätet: Senapsgränd / gångvägen mot Kummingränd

Berörda gator: Smultrongränd 11-13 och Hjortrongränd 37-39. Uppdaterad: 2020-02-11 klockan 10:30
Läs mer

Enebyberg

Höga vattennivåer i Ekebysjön och Nora träsk

Det är just nu höga vattennivåer i Ekebysjön och Nora träsk. Det beror på att det regnat mycket den senaste tiden.
Läs mer

Djursholm Danderyd

Vattenavstängning Skolvägen Enebybergsvägen och Askvägen

Uppdaterat 2020-03-06 klockan 14:20.Vattenleverans åter efter tidigare avstängning.
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete på VA-nätet: Kvarnvägen 24A

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Kvarnvägen 24 A.
Läs mer

Danderyd

Reparationsarbete på VA-nätet: Burevägen 23

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Burevägen 23.
Läs mer

Djursholm

Problem med höga vattennivåer i kommunen

SMHI har utfärdat varning för högt vattenstånd i Östersjön. Detta medför viss översvämning vid Vendevägen och Strandvägen.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning Senapsgränd 1-24, Rosenvägen 37-39, Enebybergs Allé 1-3, Hela Smultrongränd, Hela Hjortrongränd, Hallongränd 17-19

Uppdaterat 25 februari 16:15. Vattenleverans är tillbaka.
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete vid Frejavägen 4

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Frejavägen 4.
Läs mer

Djursholm

Försenad avfallshämtning i Enebyberg

På grund av sjukdom är avfallshämtningen försenad mellan den 10-11 februari i vissa områden i Danderyd.
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete på VA-nätet: Fältvägen 5

Uppdaterad: 2020-02-05 Klockan 08:35
Läs mer

Stocksund

Akut vattenavstängning Enebybergsvägen 8-16 samt begränsad framkomlighet E18

2020-02-03 Akut vattenavstängning klockan 20:00-06:00. Berörda adresser: Enebybergsvägen 8-16 samt begränsad framkomlighet på E18. Begränsad framkomlighet på motorväg E18 södergående riktning i höjd med avfart mot Danderyd, endast en fil öppen.
Läs mer

Enebyberg

Vi borrar och undersöker marken vid pumpstationer

Med start vecka 50 utförs geotekniska undersökningar av marken runt alla pumpstationer i Danderyds kommun.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Samsöviken: Återställning pågår

Arbete pågår i Samsöviken för att återställa gata och mark efter projekt i området. Under december kommer belysningsstolpar upp.
Läs mer

Djursholm

Västra Enebyberg: Arbete på VA-nätet

2020-01-29: Arbete på VA-nätet klockan 08:30 till 15:00
Läs mer

Enebyberg

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid Skogsviksvägen 50

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Skogsviksvägen 50 och i korsningen Borgenvägen/Undangömda stigen, något begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart onsdag 2020-01-29.
Läs mer

Danderyd

Montering av belysningsstolpar i Samsöviken

Nu monteras belysningsstolpar vid kajen utmed Samsöviken.
Läs mer

Djursholm

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid Enebybergsvägen 56 och Fenixvägen 21

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Enebybergsvägen 56 och Fenixvägen 21 i Enebyberg. Begränsad framkomlighet. Har du frågor kontakta Veolia på 08-550 500 00.
Läs mer

Enebyberg

VA-reparationsarbete vid Gudmundvägen 1-3

VA-reparationsarbete pågår utanför Gudmundvägen 1-3, begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart på onsdag 2020-01-22.
Läs mer

Djursholm

Akut VA-arbete på Ringvägen 39

Akut VA- arbete på Ringen 39 innebär begränsad eller ingen framkomlighet för fordonstrafik.
Läs mer

Stocksund

Oljeläckade på gång- och cykelbanor: Sanering avslutad

Det är just nu halt på de större gång- och cykelstråk som brukar sopsaltas. Anledningen är ett oljeläckage.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Akut vattenavstängning Strandvägen 11A och 13A

Vattenleveransen är nu åter på Strandvägen 11A till 13A. Vägen mellan Strandvägen 11A till 13A är fortsatt avstängd under dagen, vi uppdaterar löpande så snart vi har mer information.
Läs mer

Djursholm

Höga vattennivåer i kommunen

Vattenståndet i kommunen är högt efter den senaste tidens nederbörd.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Ledningsarbete: Delar av Sveavägen avstängd

På grund av ett arbete med utbyggnaden av det kommunala VA-nätet är Sveavägen avstängd mellan Sveastigen och Natanael Beskows Väg.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning Östra Banvägen 16-30

Uppdatering: Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. 
Läs mer

Enebyberg

Vattenavstängning på Fågelvägen, Ekbacksvägen, Rosornas Väg.

Vattenavstängning på Fågelvägen 1-10, Ekbacksvägen 38, 42 och 46, Rosornas Väg 9A+B, 11, 13 ,15 och 17.
Läs mer

Danderyd

VA-arbete vid Edsviksvägen 124

Just nu pågår ett arbete med det kommunala VA-nätet vid Edsviksvägen 124 vilket gör att framkomligheten är begränsad. Arbetet beräknas vara avslutat fredag 2019-11-22.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Västerängsvägen 44-53, Gamla Täbyvägen, Hagtornsvägen

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet är vattnet avstängt den 20 november från cirka klockan 10:30 på Västerängsvägen 44-53, Gamla Täbyvägen och Hagtornsvägen. Fler adresser kan komma att beröras.
Läs mer

Enebyberg

Akut vattenavstängning: Auravägen 24, 31, 33, 35 37, 39, 41 samt Grottestigen 2

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Auravägen 24 och 31 samt Grottestigen 2 från klockan 08:00 imorgon 6 november.
Läs mer

Djursholm

VA-arbete vid Skogsviks båthamn

Vi renoverar pumpstationen för spillvatten vid Skogsvik. Arbetet gör att det är trångt vid gångvägen vid båthamnen. Arbeter pumpstationen har tagit längre tid än planerat och beräknas nu vara klart 2019-11-01.
Läs mer

Danderyd

Skogsviks strand: Vi säkrar bergsslänten längs gång- och cykelbanan

Under vecka 38-44 rensar och förstärker vi bergslänten utmed gång- och cykelbanan mellan Roddarestigen och Skogsviks strand.
Läs mer

Danderyd

Vattenläcka i korsningen Stockholmsvägen/Norevägen

Akut reparation påbörjad, omledning av trafik enligt skyltning och med tillfälliga trafikljus, Norevägens västra utfart mot Stockholmsvägen tillfälligt avstängd. Reparation av vattenläcka utförs 29/10 inga planerade vattenavstängningar, återställning samt avetablering utförs på eftermiddagen 30/10.
Läs mer

Djursholm

Spolning efter vattenläcka: Vendevägen, Strandvägen, Slottsvägen m fl

I slutet av september genomfördes en akut reparation av en vattenledning i korsningen Vendevägen och Strandvägen. Som en efterdyning av arbetet spolas vattenledningen fortfarande.
Läs mer

Djursholm

Johan Banérs väg är avstängd för genomfart

På grund av komplikationer som uppstått kommer arbetet på det kommunala VA-nätet att pågå längre än planerat. Arbetet beräknas att vara klart i slutet på vecka 41, och då öppnas även vägen upp för genomfart.
Läs mer

Stocksund

Informationssystem monteras vid övergångsställen

Under vecka 40 monteras förstärkta informationsskyltar vid ett antal övergångsställen i kommunen.
Läs mer

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Mörbygårdsvägen: Vi förbättrar väglaget och ökar trafiksäkerhet

Med start vecka 38 i september gör vi insatser för att öka trafiksäkerheten på Mörbygårdsvägen vid Inverness.
Läs mer

Danderyd

Brorenovering på Vendevägen

Från juni till oktober 2019 har två broar på Vendevägen renoverats.
Läs mer

Stocksund Danderyd

Enebyberg: Ny trottoar på Västerängsvägen

Under september anläggs en trottoar längs Västerängsvägen för att förbättra trafiksäkerheten.
Läs mer

Enebyberg

Akut vattenavstängning Nora Strand 1-19

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 26 september.
Läs mer

Danderyd

Akut VA-arbete på Sveavägen

Sveavägen är öppnad för trafik igen. Viss avetablering kvarstår vilket beräknas vara avslutat i morgon 2019-09-25.
Läs mer

Djursholm

Renovering i parken, Cedergrenska

Under september renoveras några äldre rabatter i Cedergrenska parken.
Läs mer

Stocksund

Edsviksvägen: Asfaltering under kommande veckor

Nu genomförs den sista etappen av återställningen på Edsviksvägen efter det stora ledningsbytet. Under kommande veckor ska vägen asfalteras.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Agnevägen 7-13 A

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet är vattnet avstängt på Agnevägen 7-13 A. Som prognosen ser ut nu kommer vattenleveransen att vara åter cirka 12:00 idag.
Läs mer

Djursholm

Vattenavstängning: Mörbyhöjden, Mörbydalen och Mörbydalen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Mörbyhöjden, Mörbydalen och Mörbyleden tisdagen den 3 september från klockan 07:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 09:00.
Läs mer

Danderyd

Vattenavstängning: Kevingeringen 1-83 samt Golfvägen 22

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Kevingeringen 1-83 samt Golfvägen 22 måndagen den 2 september från klockan 12:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 16:00.
Läs mer

Danderyd

Vattenavstängning: Klubbvägen, Golfvägen, Axel Johnsons väg, August Wahlströms väg & paviljongerna Golfbanevägen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Klubbvägen, Golfvägen, Axel Johnsons väg, August Wahlströms väg samt Paviljongerna på Golfbanevägen måndagen den 2 september från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 12:00.
Läs mer

Danderyd

Akut vattenavstängning: Österängsvägen 18B, 18C, 20, 22, 23A, 23B och 24

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 15 augusti från kl 08:00. Berörda adresser är Österängsvägen 18B, 18C, 20, 22, 23A, 23B och 24.
Läs mer

Enebyberg

Akut vattenstängning Tjallstigen och Tjäderstigen

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 13 augusti från kl 08:30.
Läs mer

Danderyd

Vattenavstängning: Skolvägen, Enebybergsvägen och Askvägen

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt måndagen den 15 juli på Skolvägen 23 A+B, Enebybergsvägen 56, 58 och 60 samt Askvägen 20 och 22 från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 19:00.
Läs mer

Enebyberg