Akut reparationsarbete på VA-nätet klockan 09:00-10:00

Stocksund

Gäller från: 22 oktober 2020 09:00

Beräknas klart: 22 oktober 2020 10:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer flera abonnenter i området Stocksund att uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.

Arbetet beräknas pågå idag 22 oktober klockan 09:00 till idag 22 oktober klockan 10:00. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra