Bråvallavägen: Vi sätter upp ny gatubelysning

Djursholm

Gäller från: 23 november 2020 07:00

Beräknas klart: 8 december 2020 17:00

Nu monterar vi ny gatubelysning utmed Bråvallavägen. Det gäller sträckan från järnvägsövergången vid Ymervägen till Danderydsvägen.

Den gamla gatubelysningen är i dåligt skick och behöver bytas ut för att förebygga driftstörningar, släckt belysning och mörka gator.

Detta görs

  • Vi gräver schakt och lägger ner rör, kabel och fundamentsättning.
  • Vi monterar nya belysningsstolpar samt nya armaturer i LED-utförande.

Så påverkar det dig

  • Det kommer att vara begränsad framkomlighet när arbetet pågår. Vi spärrar av arbetsområdet (trafikbuffert) för att öka säkerheten för passerande trafik och för personal på platsen.

Frågor

Kontaktcenter