E18: Trafikverket bygger bussfiler

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 1 april 2020 08:00

Beräknas klart: 30 oktober 2020 18:00

Trafikverket anlägger nya bussfiler på E18. Den första etappen Stocksund till Lahäll beräknas vara klar under hösten 2020.

Bygget är en del av en större satsning på framtidens trafiklösningar i norrort som pågår 2020-2022. Trafikverket, SL och Täby kommun genomför under denna period arbeten i trafiken parallellt.

Detta görs i Danderyd 2020

  • Trafikverket anlägger nya, bredare bussfiler på sträckan Stocksund till Lahäll.
  • Samtidigt installeras digitala skyltar för trafikstyrning på sträckan.
  • Under september 2020 blir markentreprenaden klar mellan Stocksund och Lahäll.
  • Under oktober 2020 asfalteras sträckan.

Så påverkar det dig

  • Vägarbetet innebär störningar för all trafik på sträckan, särskilt under rusningstid.
  • Anledningen är att befintliga bussfiler tillfälligt behöver tas bort under byggtiden. Bussarna kör i samma körfält som den övriga trafiken.
  • Trafikverket arbetar för att minska störningarna genom att begränsa byggtiden, informera resenärer och samordna med andra aktörer längs sträckan, exempelvis bussoperatörer.

Mer information

Läs mer om E18 och trafikarbeten i norrort 2020-2021

Trafiken.nu

Trafikverket.se/norrort