Fyrstigen, Samsöviken: Bryggsektioner flyttade

Djursholm

Gäller från: 11 augusti 2020 15:00

Beräknas klart: 23 augusti 2020 15:00

Under vecka 33 har fyra bryggsektioner vid Fyrstigen, Samsöviken, flyttats av tekniska kontoret. En ny sektion ska läggas på plats inom den närmsta tiden, exakt datum är inte klart.

De fyra bryggsektionerna har varit tillfälligt placerade vid Fyrstigen. De placerades där i samband med rustningen av Samsökajen för att fungera som temporära båtbryggor för de båtar som har platser i Samsöviken. Det var därmed ingen permanent brygga, men har kommit att användas som spontan badbrygga.

Varför flyttades bryggsektionerna?

Bryggsektionerna är extrapontoner och behövs nu som temporär lösning i Stocksund. Därför har de flyttats med kort varsel.

En ny bryggsektion ska komma på plats vid Fyrstigen framöver, främst för att göra det möjligt att komma ut till båtar som ligger vid boj i viken. Observera att det bara är en sektion, bryggan blir därmed inte lika lång som tidigare.

I närområdet finns flera andra badplatser och även brygga med stege för den som vill bada.

För den som vill passa på att upptäcka andra badplatser finns mer information här.

Badplatser i kommunen