Inverness: Vi säkrar bergsslänten vid strandpromenaden

Stocksund

Gäller från: 29 juni 2020 08:00

Beräknas klart: 10 juli 2020 17:00

Under vecka 27-28 rensar och förstärker vi bergsslänten utmed strandpromenaden i Inverness.

Arbetet görs som en säkerhetsåtgärd för att se till att inga lösa stenar faller ner på strandpromenaden.

Det är sträckan från vattenpumpen (hälsokällan) till trappan (nordvästra) som berörs av arbetet.

Detta görs:

  • Lösa stenar och stenar som bedöms kunna lossna inom den närmaste framtiden skrotas ner. Skrotning innebär att materialet bryts och knackas ner med spett under kontrollerade former. Större block som kan vara en risk bultas fast.
  • Träd som kan vara en säkerhetsrisk tas ner. Anledningen är att trädrötter kan tränga in i sprickor i berget och orsaka att bergmaterial bryts loss.

Så påverkas du:

  • Om du har möjlighet uppmanar vi dig att välja en annan färdväg. På så sätt kan arbetet genomföras så säkert och effektivt som möjligt.
  • Trafikvakter finns på plats för att stanna/släppa förbi passerande fotgängare.
  • Det kan vara viss begränsad framkomlighet längs vägen på grund av nedfallet material.

Frågor

Kontaktcenter