Klingstavägen: Vi anlägger en bredare gångbana

Danderyd

Gäller från: 13 april 2020 08:00

Beräknas klart: 8 maj 2020 17:00

Nu anlägger vi en bredare gångbana på stäckan utefter Klingstavägen, mellan Edsviksvägen och Norrgårdsvägen.

Sträckan trafikeras dagligen av barn och ungdomar till och från Kyrkskolan. Gångbanan som finns där idag är väldigt smal, och dessvärrde använder många sig av bilvägen istället.

Detta görs

  • Vi breddar befintlig gångbana till en ca 2 meter bred gångbana för att ge barn och ungdomar en säkrare väg till och från skolan.
  • Arbetet pågår v 16 - 20.

Så påverkar det dig

  • Det kan vara begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Frågor

Kontaktcenter