Renovering i parken, Cedergrenska

Stocksund

Gäller från: 5 september 2019

Beräknas klart: 19 september 2019

Under september renoveras några äldre rabatter i Cedergrenska parken.

De gamla rabatterna har haft samma material i cirka 15 år och håller inte längre för växtligheten.

Detta görs:

  • Stenkanten runt rabatterna byts ut.
  • Nya rosenbågar etableras.

Så påverkas du:

  • Det kan vara begränsad framkomlighet vid arbetsområdet.

Frågor

Kontaktcenter