Vendevägen: Vi asfalterar gång- och cykelbanan

Djursholm Danderyd

Gäller från: 7 september 2020 08:00

Beräknas klart: 19 oktober 2020 17:00

Under hösten får gång- och cykelbanan utefter Vendevägen mellan Rindavägsrondellen och Mörbyledsrondellen ny beläggning.

Sträckan trafikeras dagligen av många barn, ungdomar och cykelpendlare. Beläggningen på gång- och cykelbanan är i mycket dåligt skick.  Detta leder till bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Därför får den ny beläggning.

Arbetet pågår 14 september - 15 oktober 2020.

Detta gör vi

  • Vi lägger ny asfalt och byter ev några kantstenar.

Så påverkas du

  • Cyklister och fotgängare hänvisas under arbetets gång till gång- och cykelbana på andra sidan av Vendevägen.

Frågor

Kontaktcenter