Vi anlägger en boslänt för vilda bin

Djursholm

Gäller från: 12 mars 2021 08:00

Beräknas klart: 17 mars 2021 18:00

Vi återbrukar gammal sand från kommunens sandlådor för att anlägga en boslänt för vilda bin. Boslänten anläggs vid Rinkebyvägen, i naturmark längst upp i norr.

Många marklevande vilda bin har det idag svårt eftersom mängden bar sand i naturen är mycket liten. Genom att lägga ut sand på detta sätt återskapas under ett antal år sådana sandblottor som funnits på platsen tidigare.

Området, där E18 nu går över, är sedan lång tid exempelvis benämnt som ”sandbron”. Det är alltså naturligt ett sådant sandområde. Idag är dock mängden öppen sand här nästan obefintlig.

Varför boslänt?

Vi hoppas att kunna få platsens vårsidenbin med flera att flytta över från en igenväxande vägbank till den nya sandvallen. Vilda bin betyder mycket för pollinationen av växterna i naturen. Just vårsidenbin pollinerar exempelvis sälg, som också finns naturligt i området.

Detta görs:

  • Vi lägger sand norr om parkeringsplatsen.
  • Några ungplantor av sälgar planteras i bakkanten av dessa.
  • Arbetet utförs 15-17 mars.