Enebyberg: Ny trottoar på Västerängsvägen

Enebyberg

Gäller från: 2 september 2019

Beräknas klart: 27 september 2019

Under september anläggs en trottoar längs Västerängsvägen för att förbättra trafiksäkerheten.

Det gäller sträckan mellan Kvarnängsvägen och Gethagsvägen. Under vecka 36 börjar vi att förbereda för den nya trottoaren.

Insatsen är en del i kommunens trafikinvesteringsprogram för säkrare trafikmiljö.

Arbetet genomförs av PEAB Asfalt för Tekniska kontoret.

Detta görs:

  • Med start vecka 36 flyttar vi en brunn utmed sträckan och fortsätter sedan arbetet med att anlägga trottoaren.

Så påverkas du:

  • Det kan vara begränsad framkomlighet i området under arbetets gång.

Frågor

Kontaktcenter