Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid korsningen Germaniavägen/Strandvägen

Djursholm

Gäller från: 10 mars 2020 09:00

Beräknas klart: 10 mars 2020 19:00

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid korsningen Germaniavägen/Strandvägen tisdag 10 mars. Arbetet beräknas vara avslutat kl 19:00 tisdag 10 mars. Under tiden arbetet pågår kan abonnenter i området uppleva missfärgat vatten. Begränsad framkomlighet förekommer.

Om vattnet är missfärgat och/eller innehåller luft när arbetet är avslutat, spola vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.