Spolning efter vattenläcka: Vendevägen, Strandvägen, Slottsvägen m fl

Djursholm

Gäller från: 27 september 2019 08:00

Beräknas klart: 21 oktober 2019 18:00

I slutet av september genomfördes en akut reparation av en vattenledning i korsningen Vendevägen och Strandvägen. Som en efterdyning av arbetet spolas vattenledningen fortfarande.

Uppdaterad: 2019-10-18

Spolning av vattenledning efter reparation i korsningen Vendevägen/Strandvägen beräknas att vara klart måndag 21 oktober.

Uppdatering 2019-09-30

Vattenläckan är åtgärdad och arbete med återställning pågår. Finplanering av ytan kommer att ske i vår.

Spolning av vattenledning efter reparation i korsningen Vendevägen Strandvägen pågår. Anledningen till att ledning spolats så länge är att vi vill kunna garantera att ledningen är ren från rostutfällningar som kan uppstå när ledningen är gammal.

2019-09-27

Berörda adresser är Vendevägen, Strandvägen, Slottsvägen med flera. Fler adresser i närheten kommer stundvis beröras av driftstörningen. Många adresser i närområdet är påverkade av missfärgat vatten. 

Två tappställen för att hämta vatten är uppsatta: Utanför Henrik Palmes Allé 15 samt i korsningen Vendevägen/Strandvägen. Medtag eget kärl.