Angantyrvägen/Urdavägen: begränsad framkomlighet på grund av VA-arbeten

Djursholm

Gäller från: 10 februari 2021 16:00

Beräknas klart: 12 februari 2021 18:00

Korsningen Angantyrvägen/Urdavägen har begränsad framkomlighet på grund av VA-arbete.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.