Akut VA-arbete på Sveavägen

Djursholm

Gäller från: 28 augusti 2019 10:00

Beräknas klart: 25 september 2019 21:00

Sveavägen är öppnad för trafik igen. Viss avetablering kvarstår vilket beräknas vara avslutat i morgon 2019-09-25.

Schakt har öppnats i gatan för att åtgärda berörda ledningar. Iakttag försiktighet innan asfalten är helt återställd.