Kaptensbacken: Vi ersätter gamla VA-ledningar

Stocksund

Gäller från: 11 januari 2021 08:00

Beräknas klart: 15 februari 2021 17:00

Vi anlägger en ny ledning för spillvatten och dricksvatten (ca 70 m) utmed Kaptensbacken och i korsningen Kaptensbacken ‐ Stockbyvägen.

Spill- och dagvattenledningen ska ersätta befintliga ledningar som passerar enskilda fastigheter. De befintliga ledningarna är mycket gamla och förbrukade.

Detta görs

  • Ledningsschakt görs i norra sidan av gatan
  • Nya ledningar läggs i ledningsgarven
  • Gamla ledningar proppas
  • Gatan återställs

Så påverkar det dig

  • Det kan vara svårt att ta sig fram på gatan och till fastigheterna när arbetena är som mest intensiva.

Frågor

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.