Norrhagsvägen och Trädgårdsvägen: Vattenavstängning och avstängd gata

Gäller från: 11 november 2020 11:50

Beräknas klart: 13 november 2020 18:00

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Norrhagsvägen 1-10B samt Trädgårdsvägen 6-13 den 11 november från klockan 08:00.

Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 17:00. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång.

I samband med detta arbete kommer Norrhagsvägen att vara avstängd för trafik och parkeringsförbud råder utanför Norrhagsvägen 6A-6B den 11-13 november.

  • När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft.
  • Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.