Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid Skogsviksvägen 50

Danderyd

Gäller från: 24 januari 2020 09:00

Beräknas klart: 29 januari 2020 00:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Skogsviksvägen 50 och i korsningen Borgenvägen/Undangömda stigen, något begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart onsdag 2020-01-29.