Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet vid Enebybergsvägen 56 och Fenixvägen 21

Enebyberg

Gäller från: 21 januari 2020 16:00

Beräknas klart: 24 januari 2020 17:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Enebybergsvägen 56 och Fenixvägen 21 i Enebyberg. Begränsad framkomlighet. Har du frågor kontakta Veolia på 08-550 500 00.