Reparationsarbete på VA-nätet: Kvarnvägen 24A

Danderyd

Gäller från: 3 mars 2020 07:20

Beräknas klart: 6 mars 2020 17:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Kvarnvägen 24 A.

Så påverkar det dig

  • Det är begränsad framkomlighet i området.
  • Arbetet beräknas vara klart på fredag 6 mars.
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd