Reparationsarbete på VA-nätet: Östbovägen 13

Danderyd

Gäller från: 18 mars 2020 09:10

Beräknas klart: 20 mars 2020 18:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Östbovägen 13.

Så påverkar det dig

  • Det är begränsad framkomlighet i området.
  • Arbetet beräknas vara avslutat den 20 mars.
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd