Reparationsarbete på VA-nätet vid Herrgårdsvägen 15

Danderyd

Gäller från: 1 april 2020 11:00

Beräknas klart: 3 april 2020 17:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Herrgårdsvägen 15. Begränsad framkomlighet kan förekomma.