Reparationsarbete vid Frejavägen 4

Djursholm

Gäller från: 19 februari 2020 06:00

Beräknas klart: 21 februari 2020 23:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Frejavägen 4.

Vägen planeras  inte att stängas av och ingen vattenavstängning är planerad i samband med arbetet. Arbetet påbörjas onsdag 19 februari och beräknas vara klart fredag 21 februari. Återställningsarbetet kommer att utföras i början på vecka 9.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd