Ringbacken och Föreningsvägen: Akut VA-arbete

Stocksund

Gäller från: 17 februari 2021 15:00

Beräknas klart: 18 februari 2021 11:00

Vi arbetar för närvarande i området kring Ringbacken och Föreningsvägen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten.

Även abonnenter i andra områden i närheten av Ringbacken kan komma att bli berörda av arbetet. För uppdaterad information, besök Veolia.se

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.