Sunnanängsvägen: Akut VA-arbete

Danderyd

Gäller från: 4 maj 2020 10:30

Beräknas klart: 11 maj 2020 18:00

Akut reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Sunnanängsvägen.

  • Gång- och cykelvägen är avstängd, vänligen följ hänvisning om alternativ.
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd