Vattenavstängning på Fågelvägen, Ekbacksvägen, Rosornas Väg.

Danderyd

Gäller från: 3 december 2019 09:00

Beräknas klart: 5 december 2019 16:00

Vattenavstängning på Fågelvägen 1-10, Ekbacksvägen 38, 42 och 46, Rosornas Väg 9A+B, 11, 13 ,15 och 17.

Uppdaterad: 2019-12-02 klockan 11.40

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Fågelvägen 1-10, Ekbacksvägen 38, 42 och 46, Rosornas Väg 9A+B, 11, 13 ,15 och 17 den 2 december från klockan 09.00.

Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 16.00 Under arbetets gång bör alla kranar hållas stängda. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.