Vilans väg: Begränsad framkomlighet pga VA-arbete

Danderyd

Gäller från: 7 december 2020 08:00

Beräknas klart: 9 december 2020 18:00

På grund av ett arbete på det kommunala VA nätet utanför Vilans väg 19 förekommer begränsad framkomlighet på Vilans väg.

Arbetet beräknas pågå mellan den 7 december och den 9 december.
Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.