Vråkstigen, Östra banvägen: Akut arbete på VA-nätet

Gäller från: 7 oktober 2020 01:15

Beräknas klart: 11 oktober 2020 00:00

Information från Veolia.

VRÅKSTIGEN, ÖSTRA BANVÄGEN

Akut arbete på VA-nätet

Uppdaterad: 2020-10-07 klockan 08:30

På grund av det akuta arbetet på det kommunala dricksvattennätet berörs flera adresser av dåligt vattentryck eller är helt utan vatten. Arbetet pågår på plats och vi uppdaterar hemsidan så snart vi har någon ytterligare information att ge. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång. Tappställe för vattenhämtning finns utanför Östra Banvägen 24, medtag eget kärl.

Uppdaterad: 2020-10-07 klockan 01:15

Reparation av vattenläcka kommer att påbörjas onsdag morgon. 

Berörda adresser är  Vråkstigen 3-5  och Östra Banvägen 34-44B.  

Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt vattentryck.

Hemsidan uppdateras så snart vi har ytterligare information att ge.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

För mer information

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör för kundtjänst och fakturering. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

För öppettider till kundtjänst:

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun