Ymervägen 8-16A: Akut vattenavstängning

Djursholm

Gäller från: 5 november 2020 08:00

Beräknas klart: 8 november 2020 00:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet på Ymervägen kommer vattnet att vara avstängt idag den 5 November.

Berörda områden: Ymervägen 8-16

  • Tappställe för vattenhämtning finns på Ymervägen 6, medtag eget kärl. 
  • Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Se uppdateringar på Veolias hemsida, kommunens entreprenör för vatten och avlopp.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.